Internet

Jak dlouho platí antigenní a PRC test? Známe odpověď

koronavirus zena s rouskou
Foto: pixabay.com, Tag: Koronavirus

Nutnou součástí našich životů se v době pandemie stalo testování. Jak dlouho vám platí PCR a antigenní test a jaký je mezi nimi rozdíl?

Co je antigenní test a jak probíhá

Dobrovolné testování metodou antigenních testů je určeno pro všechny osoby, které jsou v ČR účastny veřejného zdravotního pojištění.

Jak upozorňuje Ministerstvo zdravotnictví, toto testování má preventivní charakter. Není tedy prioritně určeno pro osoby, které vykazují příznaky onemocnění COVID-19. Ty by měly kontaktovat svého praktického lékaře, který je odešle na PCR test.

Testování probíhá na odběrových místech. Využít můžete v první řadě síť antigenních odběrových center. Jejich seznam najdete na webu ÚZIS ČR. Další možností je nechat se otestovat u praktického lékaře, případně u zapojených ambulantních specialistů.

Jak dlouho platí antigenní a PRC test?
Jak dlouho platí antigenní a PRC test?

Na odběrové místo si s sebou přineste průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pro pojištěnce je možnost nechat se otestovat tímto způsobem vždy jednou za 7 dnů. To znamená, že testování můžete využít zdarma.

Přijdete-li na test jako samoplátce, je to rovněž možné. Za testování zaplatíte částku 201 Kč. V některých odběrových místech může být povinná rezervace na test. Je proto zapotřebí si tuto skutečnost prověřit předem.

Odběr vzorku je shodný jako u PCR testu, to znamená, že se provádí výtěr nosní dutiny speciální tyčinkou. Výhodou antigenního testování je hlavně to, že výsledek je rychle k dispozici. Vyhodnocení testu proběhne do 20 minut.

Jak je to s platností antigenního testu

Pro vstup do provozoven obchodů a služeb nebo účast na hromadných akcích v současné době platí, že antigenní test by neměl být starší než 72 hodin. Týká se to například návštěvy kina, divadelního představení, vstupu na diskotéku, do bazénu, wellness center a dalších aktivit.

Podmínky výkonu zaměstnání, podnikatelské činnosti a školní docházky jsou odlišné. Antigenní test se za platný považuje po dobu 7 dnů. Co se týká zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru a OSVČ, antigenní test je pro ně platný stejně 7 dní. U zaměstnanců zdravotní a sociální služby se antigenní test za platný bere po dobu 5 dnů, ale pro žáky a studenty pouze po dobu 72 hodin.

Co je to PCR test a jak probíhá

Standardní RT-PCR testy jsou mnohem citlivější, proto se používají pro spolehlivější detekci nakažených osob.

Pokud má osoba v ČR aktuálně zdravotní pojištění, může využít testování formou PCR testu zdarma až 2x do měsíce. Žádanku na RT-PCR test může vystavit lékař, případně pracovník krajské hygienické stanice.

Test je možné absolvovat i jako samoplátce. Maximální cena za jedno testování činí, jak uvádí oficiální web Ministerstva zdravotnictví, byla snížena. PCR test tak nově zaplatíte nejvýš 614 Kč a za odběr 200 Kč. Dohromady je tedy cena celého testu 814 Kč.

Opět je nutné se pro testování dostavit na odběrové centrum. Ovšem pozor, ne všude je možné se nechat otestovat zdarma, pokud nemáte žádanku od lékaře. Týká se to nemocnic i soukromých subjektů.

V podmínkách konkrétního odběrového místa je nutné si také předem ověřit, zda je nutné se na testování předem objednat.

Kdy je platný PCR test

V současné době platí, že pokud nejste očkovaní, případně nemáte za sebou prodělané onemocnění COVID-19, musíte se platným testem prokazovat při vstupu na celou řadu míst. V případě PCR testu se pod pojmem „platný test“ rozumí takový, který není starší než 7 dní. S platným testem pak můžete jít do klubu, botanické a zoologické zahrady a na další místa.

V rámci povinného testování zaměstnanců ve veřejném i soukromém sektoru a OSVČ se PCR test považuje za platný opět po dobu 7 dnů. Stejná lhůta se týká žáků a studentů. U zaměstnanců zdravotní a sociální služby je to pak pouze 5 dní.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Komentuj článek »

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další novinky Internet