ČTÚ

Dočkáme se levnějších mobilních dat? Rozhodnutí je v rukou Evropské komise

Levnější mobilní služby by ocenil nejeden zákazník. Možná už brzy v Česku výrazně zlevní mobilní internet. Stát chce oslabit dominantní pozici velké trojky operátorů. Dopomoci k tomu má plán na regulaci velkoobchodního trhu, kterým se nyní zabývá Evropská komise. Opravdu se tak dočkají virtuální operátoři výhodnějších kontraktů?

Češi platí za mobilní internet skoro nejvíc ze všech Evropanů, a to i přestože v loňském roce proběhlo mírné zlevňování. Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) ale došla trpělivost s velkými operátory a připravil plán k regulaci cen na velkoobchodním trhu. Ten je v současné době v rukou Evropské komise. Cílem plánu je oslabit pozici dominantní trojky (T-Mobile, O2, Vodafone), snížit velkoobchodní ceny pro menší poskytovatele, zlepšit konkurenční prostředí a posílit tlak na levnější tarify pro konečné zákazníky.

Dočkáme se levnějších mobilních dat? Rozhodnutí je v rukou Evropské komise
Dočkáme se levnějších mobilních dat? Rozhodnutí je v rukou Evropské komise

Regulace by zlepšila konkurenceschopnost na trhu

Bohužel změny na trhu brzdí právě silní soupeři, kteří by nižšími cenami přišli o výraznou část svých zisků. Kvůli zastropování cen by operátoři museli polevit v cenách, za které prodávají mobilní služby virtuálním konkurentům, což by vedlo k lepší konkurenceschopnosti menších operátorů. Pokud Brusel schválí plán ČTÚ, zařadí se Česká republika spolu s Kyprem mezi jediné unijní státy, které k regulaci velkoobchodního mobilního trhu přistoupily. Na rozhodnutí Evropské komise se bude muset počkat až do léta.

Virtuální operátoři chtějí nabízet levnější služby

Avšak jen schválení Evropskou komisí nestačí. ČTÚ si bude muset chystanou regulaci také obhájit, a to analýzou mobilní trhu, která potrvá ještě několik dalších měsíců. Až poté může dojít ke zlevňování a zastropování cen. Tak dlouho se nechce čekat virtuálním operátorům, a proto chtějí vyrazit do boje proti velikánům už nyní. Za účasti zástupců ČTÚ budou s T-Mobile, O2 a Vodafone diskutovat o zlepšení podmínek pro jejich byznys a o možnosti nabízet levnější služby, jako jsou datová SIM, neomezené tarify či datové balíčky.

Dominantní trojka s regulací trhu nesouhlasí

Mezi hlavními požadavky menších poskytovatelů je snížení poplatků za hlasové a datové služby. Virtuální operátoři totiž nedisponují vlastními sítěmi, a tak jim nezbývá nic jiného než mobilní služby kupovat od velké trojky. Doposud se báli jakýchkoliv střetů s někým, na kom jsou zcela závislí, kvůli případnému vypovězení kontraktu. Bohužel zatím žádné kroky Českého telekomunikačního úřadu nevedly ke zlepšení situace na trhu, a tak nyní se menší operátoři osmělili a vyrazili do boje.

Dominantní soupeři samozřejmě se snižováním cen nesouhlasí. Upozorňují na to, že případné nižší velkoobchodní ceny povedou ke ztrátě jejich zisků, a tudíž je možné, že kompenzaci budou operátoři vyžadovat po zákaznících, což by mohlo vést ke zdražení mobilních služeb pro konečné spotřebitele.

O2 dostalo od ČTÚ pokutu šest milionů korun za vypnutí dat

Změna ve způsobu účtování mobilních dat po vyčerpání základního datového balíčku u společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) byla jednostrannou změnou smlouvy. Operátor měl proto povinnost své zákazníky informovat o jejich právu ukončit smlouvu ke dni účinnosti této změny. Nesplněním této informační povinnosti se O2 znovu dopustilo správního deliktu, za což mu Český telekomunikační úřad dosud nepravomocným rozhodnutím uložil pokutu 6 milionů korun. Informuje o něm dnes vydaná říjnová měsíční monitorovací zpráva.

Změnu v ceníku O2 provedlo již k 1. 12. 2015. Teprve o půl roku později však v návaznosti na to operátor oznámil účastníkům, že od 15. 7. 2016 fakticky přestává nabízet omezené čerpání datových služeb po vyčerpání základního objemu dat. V rámci provedené kontroly ČTÚ zjistil, že O2 o změně ceníku své zákazníky vůbec neinformovalo, a to ani o právních důsledcích této změny, která vede ke zhoršení postavení účastníků.

bez-fup-o2-specifikace-tarifu
O2 tvrdilo, že se jedná o doplňkovou službu – není to ale pravda

V případě, kdy dochází k takové jednostranné změně, která vede ke zhoršení postavení účastníka, má operátor podle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích povinnost informovat své zákazníky se smlouvou na dobu určitou o jejich právu se změnou smlouvy nesouhlasit a ke dni účinnosti změny smlouvu bez sankcí ukončit. O2 nesplněním této povinnosti spáchalo správní delikt, a to opakovaně, když od právní moci rozhodnutí o předchozí pokutě 2 miliony korun vyměřené za neinformování účastníků při nucené migraci z tarifů NEON na tarify FREE uplynuly do spáchání tohoto deliktu méně než dva roky.

O2 za zády smlouvy mění podmínky a zákazníci musí mlčet?

ČTÚ považuje za alarmující situaci, kdy významný hráč opakovaně nerespektuje ustanovení zákona o elektronických komunikacích. Monitorovací zpráva dále v částech věnovaných rozhodovací praxi úřadu informuje o odpovědnosti rodičů za závazky sjednané ve prospěch svých dětí. Takové kontrakty jsou uzavírané sice na jméno a účet dítěte, ale vždy zákonnými zástupci. Povinnosti z nich pak plní právě rodiče.

Evropa se má v budoucnu řídit Kodexem pro elektronické komunikace. Také návrh základního stavebního kamene revize regulačního rámce pro elektronické komunikace přibližuje monitorovací zpráva. Nová pravidla začnou platit nejdříve v roce 2020 v závislosti na průběhu legislativního procesu v Evropském parlamentu.

ČTÚ a nástup čtvrtého operátora?

Český telekomunikační úřad dnes zahajuje (v souladu s usnesením vlády ČR č. 78/2011) proces výběrového řízení na kmitočty uvolněné úspěšným přechodem ČR na digitální televizní vysílání.

„Hlavním cílem této aukce je v relativně krátké době zajistit občanům a podnikatelům špičkové služby mobilního broadbandu tzv. čtvrté generace,“ říká Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ a upozorňuje: „Navrhované podmínky jsou nastaveny tak, aby v případě reálného zájmu umožnily vstup dalšího mobilního operátora“.

První krok celého procesu představuje právě dnešní zahájení veřejné konzultace podmínek a pravidel aukce (podle § 130 zákona o elektronických komunikacích). ČTÚ v zájmu maximální transparentnosti celého procesu předkládá k připomínkám návrh kompletní dokumentace.

Ta mimo jiné obsahuje návrh rozvojových kritérií pro jednotlivá kmitočtová pásma, povinnou nabídku přístupu k síti pro účely národního roamingu a povinnou velkoobchodní nabídku služeb.

ČTÚ předpokládá, že právě zmíněné návrhy budou v rámci veřejné konzultace patřit mezi nejvíce otevřené a diskutované otázky. Pozornost bude jistě zaměřena rovněž na nastavení vhodné vyvolávací ceny kmitočtů, stanovení vstupních podmínek účasti v aukci či dostatečných bariér zabraňujících spekulativnímu nákupu kmitočtů, stejně jako nastavení rozvojových kritérií.

V případě možného vstupu dalšího mobilního operátora pak především půjde o podmínky spojené s povinnou nabídkou přístupu k síti (národní roaming). Vlastní vyhlášení výběrového řízení, v jehož rámci budou podávány přihlášky do aukce, by mělo podle předpokladu ČTÚ proběhnout v červnu. Provedení aukce ČTÚ předpokládá v průběhu čtvrtého čtvrtletí.

ČTÚ odhaduje, že očekávané jednorázové mimořádné příjmy státního rozpočtu z aukce se budou pohybovat v řádu jednotek miliard Kč.

Další finanční prostředky do státního rozpočtu přinesou následné roční poplatky za využívání rádiových kmitočtů po uvedení nových sítí do provozu. Půjde o strukturální pozitivní změnu v opakovaném příjmu v řádu desítek až stovek miliónů Kč (postupně až do výše 180–250 miliónů Kč ročně v závislosti na charakteru sítí). To vše za předpokladu, že nedojde ke změně současných podmínek zpoplatnění.