Mac

Apple je tvůrcem počítačů Mac, nejlepších osobních počítačů na světě, a softwaru OS X, iLife, iWork a dalších profesionálních aplikací. Apple je se svými přehrávači iPod a internetovým obchodem iTunes tahounem digitální hudební revoluce. Společnost Apple od základu změnila mobilní telefon revolučním přístrojem iPhone a obchodem App Store a nedávno představila iPad 2, který definuje budoucnost mobilních multimediálních a výpočetních zařízení.

Společnost Apple zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí finančního roku 2011

 • Společnost Apple zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí.
 • Rekordní březnové čtvrtletí přineslo 83procentní růst příjmů a 95procentní růst zisků.
 • Rekordní prodeje telefonů iPhone zaznamenaly růst o 113 procent.

Společnost Apple zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí finančního roku 2011, které skončilo 26. března 2011. Společnost dosáhla rekordních příjmů za druhé čtvrtletí ve výši 24,67 miliard dolarů a rekordního čistého zisku za druhé čtvrtletí ve výši 5,99 miliard dolarů, tedy 6,40 dolarů na akcii.

Tyto výsledky je nutné porovnat s příjmy ve výši 13,50 miliard dolarů a čistým čtvrtletním ziskem 3,07 miliard dolarů, tedy 3,33 dolarů na akcii ve stejném čtvrtletí loňského roku. Hrubá marže za čtvrtletí činila 41,4 procenta, zatímco ve stejném čtvrtletí loňského roku to bylo 41,7 procenta. Mezinárodní prodej se na čtvrtletních tržbách podílel 59 procenty.

Společnost Apple zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí finančního roku 2011
Společnost Apple zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí finančního roku 2011

Společnost Apple za toto čtvrtletí prodala 3,76 milionů počítačů Mac, což představuje 28procentní jednotkový nárůst proti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Společnost za čtvrtletí prodala 18,65 milionů telefonů iPhone, což představuje 113procentní jednotkový nárůst oproti stejnému čtvrtletí loňského roku. Společnost Apple prodala za toto čtvrtletí 9,02 milionů zařízení iPod, což představuje 17procentní jednotkový pokles proti stejnému období loňského roku. Společnost v tomto čtvrtletí také prodala 4,69 milionů přístrojů iPad.

„Díky čtvrtletnímu růstu příjmů ve výši 83 procent a zisků ve výši 95 procent se nám daří vše, nač sáhneme,“ prohlásil Steve Jobs, generální ředitel společnosti Apple. „Po celý zbytek roku hodláme ve všech oblastech pokračovat v inovacích.“
„Nesmírně nás těší rekordní tržby a příjmy dosažené ve čtvrtletí končícím březnem a také tok hotovosti z výroby přesahující 6,2 miliard dolarů,“ uvedl Peter Oppenheimer, finanční ředitel společnosti Apple. „Ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2011 výhledově počítáme s tržbami kolem 23 miliard dolarů a očekáváme zisk na akcii přibližně 5,03 dolarů.“

Společnost Apple přinesla přímý přenos telekonference o finančních výsledcích za 2. čtvrtletí 2011 dne 20. dubna 2010 ve 23:00 středoevropského času na webu www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq211. Záznam tohoto webového vysílání bude k dispozici pro přehrávání přibližně po dobu následujících dvou týdnů.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, zejména taková, která se týkají odhadovaných tržeb společnosti a zisku na akcii. Tato prohlášení obnášejí určitá rizika a nejistoty a skutečné výsledky se tedy mohou lišit. Mezi tato rizika a nejistoty patří zejména vliv konkurenčních a ekonomických faktorů a reakce společnosti na tyto faktory, na rozhodování spotřebitelů a podniků o nákupu s ohledem na produkty společnosti; neustálý konkurenční tlak na trhu; schopnost společnosti včasným způsobem dodávat na trh a podněcovat poptávku zákazníků po nových programech, produktech a technologických inovacích; vliv nově uvedených a změněných produktů, změn jejich cen a mixu nebo růstu cen komponent na hrubou marži společnosti; skladové riziko související s potřebou společnosti objednat nebo potvrdit objednávky komponent produktů dříve, než produkty objednají zákazníci; neustálá dostupnost určitých komponent a služeb nezbytných pro podnikání společnosti za přijatelných nebo jakýchkoli podmínek, pokud jsou v současnosti společností získávány z jediného nebo omezeného zdroje

Vliv, jaký může mít závislost společnosti na výrobních a logistických službách třetích stran na kvalitu, kvantitu nebo výrobní cenu produktů nebo poskytovaných služeb; rizika související s mezinárodními aktivitami společnosti; spolehnutí se na dostupnost intelektuálního vlastnictví a digitálního obsahu třetích stran; potenciální dopad zjištění, že společnost porušila práva jiných osob na ochranu intelektuálního vlastnictví; závislost společnosti na výkonnosti distributorů, telekomunikačních operátorů a dalších prodejců jejích produktů; vliv, jaký by mohly mít potíže s kvalitou produktů a služeb na prodej a provozní zisky společnosti; neustálé pracovní nasazení a dostupnost klíčových vedoucích pracovníků a zaměstnanců; válka, terorismus, problémy veřejného zdraví, přírodní katastrofy a jiné okolnosti, které by mohly narušit zásobování, dodávky nebo poptávku po produktech; nepříznivé výsledky jiných soudních řízení.

Společnost nemá povinnost aktualizovat jakékoli výkazy

Další informace o potenciálních faktorech, které by mohly mít vliv na finanční výsledky společnosti, jsou čas od času uvedeny ve veřejných zprávách společnosti o rizikových faktorech a analýzách a rozborech vedení společnosti týkajících se finančních podmínek a výsledků výroby podávaných komisi SEC včetně formuláře 10-K za fiskální rok končící 25. září 2010, formuláře 10-Q za čtvrtletí končící 25. prosince 2010 a formuláře 10-Q za čtvrtletí končící 26. března 2011, který bude komisi SEC předložen. Společnost nemá povinnost aktualizovat jakékoli výkazy ani informace týkající se budoucnosti, které byly platné k příslušnému datu.

Společnost Apple je tvůrcem počítačů Mac, nejlepších osobních počítačů na světě, a softwaru OS X, iLife, iWork a dalších profesionálních aplikací. Apple je se svými přehrávači iPod a internetovým obchodem iTunes tahounem digitální hudební revoluce. Společnost Apple od základu změnila mobilní telefon revolučním přístrojem iPhone a obchodem App Store a nedávno představila iPad 2, který definuje budoucnost mobilních multimediálních a výpočetních zařízení.

Apple hlásí WWDC 2011

Začneme hned z ostra, sedadlo na celosvětové konferenci vás vyjde na 1.599 dolarů. Apple právě potvrdil termíny pro letošní konferenci celosvětových vývojářů WWDC – data jsou v rozmezí 610. června, s místem konání je to jasné, San Francisco specificky je zvoleno centrum Moscone West.

Apple hlásí WWDC 2011
Apple hlásí WWDC 2011

Na WWDC 2011 je Apple nastaven na detail budoucích verzí IOS (IOS 5) a Mac OS (Mac OS X Lion), na prezentace nových aplikací, které mohou vývojáři vytvářet pomocí společných zaměření, a možná společnost zanese do konference i nový iPhone 5.

Chlazení a MacBook Pro. Možnost vyčištění notebooku

Počítač je nedílnou součástí života každého z nás, jeho plus je v možnosti využití. Každý moderní člověk doma určitě má tento vyspělý výtvor, ale na každém z nás záleží, jak se o něj budeme starat. Pokud máte laptop, je jasné, že pro smrtelníka neexistuje možnost, jak jej vyčistit. Vše je pod pokličkou tvrdých plastů. Zde nezbývá nic jiného, než se s PC vydat do odborného servisu, kde vám rozhodně poradí a hlavně nabídnou možnost vyčištění notebooku.

Pokud jde o hliníkový produkt MacBook Pro, tak zde je chlazení řešeno nekompromisní hliníkovou strukturou, která má za následek chladnější používání. Ne vše, co jsem zde teď napsal, je pravdou. Na internetu již kolují informace, které řeší přehřívání právě modelu s označením Pro.

Chlazení a MacBook Pro. Možnost vyčištění notebooku
Chlazení a MacBook Pro. Možnost vyčištění notebooku

Chlazení notebooku není moc důkladně vymyšlené, nasávání chladného vzduchu je řešeno přes klávesnici, která se používá v celku dost často a může tedy do chladicí soustavy zanést drobné částečky. Nový Mac si s teplým vzduchem poradí před skulinu mezi displejem a celým tělem. To je věc, která u notebooků není moc často k vidění.

Máte-li stolní počítač, je pro něj už více možností, jak ho opečovávat. Jestliže si pořídíte nový, nějaký ten pátek rozhodně vydrží bez údržby. Proč počítač čistit? V první řadě se jedná o problém jménem prach. Vše je v PC řešeno vzuchotechnikou /pokud nemáte vodní chlazení/, která na sebe právě tento létající bordel přináší a váže.

V 99 procentech je nejvíce zanesen chladič procesoru

Prach v bedně stále více přibývá a to se rozhodně nebude líbit komponentům, které chtějí být chladné. Nánosy prachu a nejen v chladiči CPU mohou zapříčinit přehřávání a třeba i pád samotného počítače, vyčištěním počítače může všemu zabránit. V 99 procentech je nejvíce zanesen chladič procesoru, má dlouhá žebra a v těch se částečky rozhodně bezproblémově uchytí.

Stolní PC a všechny jeho části mají určitou životnost, pokud ji chcete prodloužit, musíte se o počítač starat. Další věc, která je ověřena tvrdou praxí je hlučnost ventilátorů, které jsou obklopeny prachem. Jestliže máte na čipové sadě chladič s ventilátorem, rozhodně právě ten se ozve jako první. Zde je pak možnost to řešit větším pasivním chladičem nebo celý cooler nechat vyměnit v servisu.

Teplý vzduch jde z počítačové bedny přes síťový zdroj, který je v dnešní době řešený velkým ventilátorem o průměru 12-14 cm. Moderní zdroje jsou také vybaveny funkcí, která je provádí pracovní činností ještě 30 sekund po vypnutí PC. Tato služba je pro samotný zdroj, jde o to, že se tím ještě chladí teplé součástky v samotném síťovém zdroji.

Apple a nejvyšší zisky společnosti

Rekordní prodej přístrojů Mac, iPhone a iPad pomohl společnosti dosáhnout nejvyšších tržeb a zisku v historii.

Tržby vzrostly o 71 procent, zisk vzrostl o 78 procent.

Společnost Apple zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí svého fiskálního roku 2011, které skončilo 25. Prosince 2010. Společnost vykázala rekordní tržby ve výši 26,74 miliardy dolarů a čistý čtvrtletní zisk 6 miliard dolarů, neboli 6,43 dolaru na akcii. Ve stejném čtvrtletí předchozího roku dosáhla tržeb 15,68 miliardy dolarů a čistého čtvrtletního zisku 3,38 miliardy dolarů, neboli 3,67 dolaru na akcii. Hrubá marže za čtvrtletí je 38,5 procenta, zatímco v tomtéž čtvrtletí předchozího roku to bylo 40,9 procenta. Mezinárodní prodej se na čtvrtletních tržbách podílel 62 procenty.

Společnost Apple za toto čtvrtletí prodala 4,13 milionu počítačů Mac, což představuje 23procentní jednotkový nárůst proti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Prodala v tomto čtvrtletí 16,24 milionu telefonů iPhone, což představuje 86procentní jednotkový nárůst proti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Společnost Apple prodala za toto čtvrtletí 19,45 milionu zařízení iPod, což představuje sedmiprocentní jednotkový pokles proti stejnému období předchozího roku. Také v tomto čtvrtletí prodala 7,33 milionu přístrojů iPad.

„Máme za sebou fenomenální předvánoční čtvrtletí s rekordním prodejem přístrojů Mac, iPhone a iPad,“ řekl generální ředitel společnosti Apple Steve Jobs. „Pracujeme na plné obrátky a máme pro letošek přichystané vzrušující novinky včetně přístroje iPhone 4 pro síť Verizon, jehož se zákazníci nemohou dočkat.“

„S výkonem našeho podniku už nemůžeme být spokojenější. Během prosincového čtvrtletí se nám podařilo vygenerovat hotovostní tok z operací ve výši 9,8 miliardy dolarů,“ řekl Peter Oppenheimer, finanční ředitel společnosti Apple. „Ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2011 výhledově počítáme s tržbami okolo 22 miliard dolarů a ziskem na akcii okolo 4,90 dolaru.“

Živý přenos konferenčního hovoru k finančním výsledkům za první čtvrtletí fiskálního roku 2011 uskutečnila společnost Apple 18. ledna 2010 ve 23:00 středoevropského času na webu www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq111. Tento webový přenos bude přibližně po dobu následujících dvou týdnů k dispozici také pro přehrávání.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, zejména taková, která se týkají odhadovaných tržeb společnosti a zisku na akcii. Tato prohlášení obnášejí určitá rizika a nejistoty, a skutečné výsledky se tedy mohou lišit.

Mezi tato rizika a nejistoty patří zejména vliv konkurenčních a ekonomických faktorů a reakce společnosti na tyto faktory, na rozhodování spotřebitelů a podniků o nákupu s ohledem na produkty společnosti; neustálý konkurenční tlak na trhu; schopnost společnosti včasným způsobem dodávat na trh a podněcovat poptávku zákazníků po nových programech, produktech a technologických inovacích; vliv nově uvedených a změněných produktů, změn jejich cen a mixu nebo růstu cen komponent na hrubou marži společnosti; skladové riziko související s potřebou společnosti objednat nebo potvrdit objednávky komponent produktů dříve, než produkty objednají zákazníci; neustálá dostupnost určitých komponent a služeb nezbytných pro podnikání společnosti za přijatelných nebo jakýchkoli podmínek, pokud jsou v současnosti společností získávány z jediného nebo omezeného zdroje; vliv, jaký může mít závislost společnosti na výrobních a logistických službách třetích stran na kvalitu, kvantitu nebo výrobní cenu produktů nebo poskytovaných služeb; rizika související s mezinárodními aktivitami společnosti; spolehnutí se na dostupnost intelektuálního majetku a digitálního obsahu třetích stran; potenciální dopad zjištění, že společnost porušila práva jiných osob na ochranu intelektuálního vlastnictví; závislost společnosti na výkonnosti distributorů, telekomunikačních operátorů a dalších prodejců jejích produktů; vliv, jaký by mohly mít potíže s kvalitou produktů a služeb na prodej a provozní zisky společnosti; neustálé pracovní nasazení a dostupnost klíčových vedoucích pracovníků a zaměstnanců; válka, terorismus, problémy veřejného zdraví, přírodní katastrofy a jiné okolnosti, které by mohly narušit zásobování, dodávky nebo poptávku po produktech; nepříznivé výsledky jiných soudních řízení.

Další informace o teoretických faktorech, které by mohly mít vliv na finanční výsledky společnosti, jsou čas od času uvedeny ve veřejných zprávách společnosti podávaných komisi SEC včetně formuláře 10-K za fiskální rok končící 25. Září 2010 a formuláře 10-Q za čtvrtletí končící 25. prosince 2010. Společnost nemá povinnost aktualizovat jakékoli výkazy ani informace týkající se budoucnosti, které byly platné k příslušnému datu.

Společnost Apple

Je tvůrcem počítačů Mac, nejlepších osobních počítačů na světě, a softwaru OS X, iLife, iWork a profesionálních aplikací. Apple je se svými přehrávači iPod a internetovým obchodem iTunes tahounem digitální hudební revoluce. Společnost Apple od základu mění mobilní telefon revolučním přístrojem iPhone a obchodem App Store a nedávno představila svůj magický iPad, který definuje budoucnost mobilních multimediálních a počítačových zařízení.

Přenosný pevný disk pro Mac

Verbatim připravil něco pro uživatele, kteří pracují na platformě Mac. Store ‚n‘ Go o velikosti 500 GB bude dostupný ve dvou barvách, bílá a černá. Lesklý povrch, který externímu disku propůjčuje luxus bude k mání i v 1 TB provedení a to v prvním čtvrtletí roku 2011. Pokud jste příznivcem velkých kapacit, rozhodně se vyplatí počkat.

Verbatim Store ‚n‘ Go Mac:

 • Rozměry externího disku: 131 x 80 x 20 mm
 • Hmotnost: 210 g
 • Eco mod: zelené tlačítko, které uvede do klidu plotny z důvodu úspory energie
 • Dvě možnosti rozhraní – USB 3.0 za cenu € 89.90 a USB 3.0 spolu s FireWire 800 za 99.90 Euro
 • Záruka: 2 roky

Apple v novém počítači MacBook Air

Apple v novém počítači MacBook Air přichází se zcela novým pojetím notebooku.

Společnost Apple představila zcela nový MacBook Air, první z nové generace notebooků, ve kterých budou mechanické pevné disky a optické jednotky nahrazeny internetovými službami a úložišti flash. Tyto notebooky nové generace jsou:

 • rychlejší – Solid State Flash uložiště jsou až dvakrát rychlejší než pevné disky,
 • spolehlivější – nehrozí poruchy pevných disků,
 • lehčí a menší – SSF uložiště jsou až o 90 procent menší a lehčí než pevné disky.

Nový MacBook Air, dostupný v 11palcovém a 13palcovém provedení s váhou od 1,06 kg, je nejlehčí a nejpřenosnější notebook Apple v historii. MacBook Air díky stejné technologii Solid State úložiště, jakou používá iPad, poskytuje okamžitou odezvu, výdrž na baterie až sedm hodin a výdrž v pohotovostním režimu až 30 dní.

„MacBook Air je první z nové generace notebooků, které nahrazují mechanické, rotující disky paměťmi flash,“ řekl Steve Jobs, generální ředitel společnosti Apple. „Vzali jsme, co jsme se naučili na iPadu – Solid State úložiště, okamžité zapnutí, úžasnou výdrž v pohotovostním režimu, miniaturizaci a lehkou konstrukci – a vytvořili nový MacBook Air. Ten úžasně pohotovou odezvou a mobilitou zcela změní naše uvažování o noteboocích.“

Nový MacBook Air s přesným hliníkovým unibody krytem je v nejtenčím bodě silný pouze 0,3 cm a v nejsilnějším bodě 1,7 cm, 11palcový model váží jen 1,06 kg a 13palcový model 1,32 kg. Stejně jako iPad byl MacBook Air od základu navržen výlučně pro flash úložiště. Flash úložiště navržené společností Apple je o 90 procent menší a lehčí než konvenční pevný disk pro notebooky, což přispívá k mobilnímu, superlehkému designu počítače MacBook Air. Flash úložiště počítače MacBook Air také poskytuje rychlejší přístup k datům a větší spolehlivost než pevné disky, neboť neobsahuje žádné pohyblivé součástky.

Pohodlné psaní a produktivitu při práci zaručuje jak klávesnice plné velikosti, tak vyhlášený skleněný trackpad s technologií Multi-Touch – stejný, jímž jsou vybaveny počítače Apple MacBook Pro. Ten umožňuje plynule procházet webové stránky, projíždět fotky, měnit velikost a orientaci snímků. Zabudovaná FaceTime kamera, mikrofon a stereo reproduktory se dokonale hodí pro videohovory s přístroji iPhone 4, iPod touch a dalšími počítači Mac.

Flash úložiště v kombinaci s energeticky úspornými procesory Intel Core 2 Duo a grafikou NVIDIA GeForce 320M poskytují ideální kombinaci mobility, výdrže na baterie a výkonnosti. MacBook Air nabízí 11,6palcový nebo 13,3palcový displej s vysokým rozlišením a podsvícením LED a také Mini DisplayPort pro připojení k 27palcovému monitoru Apple LED Cinema Display, projektoru nebo HD televizi.

Ultrarychlé bezdrátové rozhraní WiFi 802.11n umožňuje stahovat hudbu a filmy z iTunes, zálohovat data pomocí Time Capsule a ukládat nebo sdílet soubory pomocí služby MobileMe? a iDisk. Pro připojení k bezdrátovým periferiím je MacBook Air vybaven rozhraním Bluetooth 2.1 + EDR, zatímco dva porty USB umožňují snadno synchronizovat a nabíjet iPad, iPhone nebo iPod a zároveň používat i jiné zařízení USB. 13palcový MacBook Air rovněž obsahuje slot pro SD karty.

Apple vyrábí nejzelenější notebooky na trhu a MacBook Air jako poslední notebook Mac získal status EPEAT Gold a splňuje požadavky specifikace Energy Star 5.0. Každý unibody kryt je vyroben z vysoce recyklovatelného hliníku a standardně dodávané, energeticky úsporné displeje s podsvícením LED neobsahují žádnou rtuť a jsou vyrobeny ze skla bez obsahu arzenu. Notebooky Mac neobsahují žádné bromované zpomalovače hoření, jejich interní součástky neobsahují PVC a celé počítače jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Pomocí vyspělé chemie a technologie Adaptive Charging vytvořil Apple pro MacBook Air baterii, která na jediné nabití zajistí až sedm hodin bezdrátové produktivity a jejíž životnost je až 1 000 dobití. Výsledkem konstrukce zabudované baterie je méně odpadu. Poplatek za výměnu vyčerpaných baterií počítače MacBook Air zahrnuje nejen instalaci, ale také ekologicky zodpovědnou likvidaci staré baterie.

Každý Mac se dodává s nejvyspělejším operačním systémem na světě Mac OS X Snow Leopard a s inovativní sadou aplikací Apple iLife pro tvorbu a sdílení fotek, filmů a hudby. Snow Leopard staví na desetiletí inovací a obsahuje řadu funkcí pro přenosné počítače včetně ovládání Multi-Touch, vyspělé podpory bezdrátových sítí, snadného sdílení souborů, automatického zálohování dat a inteligentní správy napájení.

Nová sada iLife 11 obsahuje aplikaci iPhoto s úchvatnými celoobrazovkovými režimy pro procházení, úpravy a sdílení fotek. iMovie s výkonnými, snadno použitelnými nástroji, které umožňují udělat z domácích videí zábavné filmové trailery a GarageBand s novými možnostmi zdokonalování vaší hry a tvorby skvěle znějících skladeb. To vše nabídne nový MacBook Air.