Software

Co vše máte vědět o obchodování na páku?

obchod na paku
Foto: pixabay.com, Tag: Obchod

Obchodování na úvěr neboli maržové obchodování využívá efekt finanční páky. Co to znamená a co byste o tomto způsobu obchodování měli vědět?

Co je to pákový efekt

Finanční páka se v angličtině nazývá leverage. Její princip je založen na tom, že se menší objem vlastního kapitálu obchodník doplní větší částkou z kapitálu cizího. Vlastní kapitál označujeme také jako marži nebo též anglicky margin. Margin pak vlastně reprezentuje určitou zálohu, která je po dobu držení aktiva zablokována brokerskou společností.

Prakticky si tímto krokem obchodník může dovolit otevření objednávek až 1000x větších než jeho vlastní kapitál. V zásadě tak páku můžeme označit za krátkodobou půjčku. Investor však brokerovi nemusí předkládat své příjmy a další doklady ilustrující jeho finanční situaci. Vyplňuje se však investiční dotazník, který se těchto témat dotýká.

Z používání páky se neplatí žádný úrok. Je však nutné vědět, že pokud se obchod neuzavře před tzv. cut-off časem a posune se do dalšího dne, zaplatí investor tzv. swap. To je poplatek za držení pozice přes noc.

Charakteristika obchodování na páku

Obchodování je vlivem finanční páky mnohem dynamičtější. Finanční páka tak může investorovi přinést větší zisk, ale i výraznější ztrátu.

Co vše máte vědět o obchodování na páku?
Co vše máte vědět o obchodování na páku?

Broker tedy v praxi může nabízet svým klientům jednak otevření účtu hotovostního (cash account), ale právě i účtu maržového (margin account). Většina obchodování na finančních trzích využívá právě maržové obchodování. Burzy totiž potřebují přijatelnou likviditu, je tudíž výhodné dostat k sobě právě drobné investory.

Většinou se obchodování na páku používá pro zvýšení výnosu při obchodování s akciemi. Použitelný je však pákový efekt například také v rámci Forexu, kde je výrazně vyšší.

Jak se na páku obchoduje v praxi

Páka se vždy uvádí jako poměr. Ten určuje, kolikanásobně větší má pozice hodnotu, než je investovaná částka. Pro zjednodušení tedy lze princip páky ilustrovat na jednoduchém příkladu: Investor si přeje 2x větší zisk, než mu umožní jeho dostupný kapitál. Půjčí si tedy jednou tolik a dvojnásobnou částku investuje.

Páka bude tedy v tomto případě 1:2. Tento příklad je však samozřejmě pouze teoretický. Nejčastěji se páka v praxi pohybuje na 1:100 nebo 1:200, u akcií nebo komodit to může být 1:10. U CFD se běžně využívá páka až 50násobná.

Standardizovanou jednotkou pro obchodování je jeden lot. Právě jeden lot bývá u Forexu, ale i u akcií minimálním přípustným množstvím, které může zájemce obchodovat. Omezující to může být zejména z pohledu drobného investora.

Jaké jsou nevýhody obchodování na páku

Další nevýhodou obchodování na páku je to, že se jedná o obchodování na dluh. To ale značně odporuje základní zásadě opatrného investora, který by měl jednoduše obchodovat vždy jen s těmi penězi, o které si může dovolit přijít.

Investor by tak neměl před započetím obchodování podcenit nastavení hranice tzv. stop loss, tedy určení maximální možné míry ztráty.

Minimální výši marginů si stanovují samotné burzy. Udaná hodnota se liší individuálně podle konkrétní komodity. Dále nastavené limity pro margin u daných trhů odpovídají především volatilitě, kterou dotyčný trh vykazuje.

Co je obchodování nakrátko

Kromě pákového efektu lze maržové obchodování využít také k tzv. obchodování nakrátko (short selling). Jedná se o běžný způsob obchodování, na němž je postavena široká škála investičních strategií.

Jeho princip je založen na tom, že investor si prakticky od obchodníka půjčí cenné papíry se záměrem je prodat. V této situaci očekává pokles ceny, tedy na něj v zásadě spekuluje a jeho cílem je na poklesu ceny vydělat.

Ve srovnání s otevíráním tzv. dlouhé pozice je obchodování nakrátko citelně rizikovější. Některé země již přikročily k regulaci a zákazům tohoto typu prodeje.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Software