Tiskové zprávy

Současnost a budoucnost poplatků na Cardanu

Foto: Cardano (ADA)
Foto: cardano.org, Tag: Cardano

Systém poplatků na veřejných blockchainových sítích je velké téma. Různé projekty mají své vlastní strategie. My vám poskytneme základní přehled. Poté v tomto článku vysvětlíme různé úhly pohledu s ohledem na současnost a budoucnost poplatků na Cardanu.

PROČ JSOU POPLATKY DŮLEŽITÉ

Za kvalitní služby se vždy platí. Pokud nic neplatíte, druhá strana má pravděpodobně nějaké jiné výhody plynoucí ze služby. Možná tyto výhody nejsou na první pohled zřejmé a protistrana se je snaží utajit. Za bankovní účty a transakce se dříve platilo. Dnes klienti bank v mnoha zemích poplatky neplatí, nebo jejich cena výrazně klesla. Veřejné blockchainové sítě nabízejí lidem alternativní finanční systém. Aby byla tato alternativa uživatelsky přívětivá, je výše poplatků jedním z rozhodujících faktorů.Na veřejné blockchainové sítě, včetně Cardano, se můžete dívat jako na firmu s vlastním ekonomickým modelem. Cardano potřebuje mít příjmy, aby mohlo mít výdaje.

Poplatky spolu s mincemi, které se teprve dostanou do oběhu prostřednictvím peněžní expanze, představují příjmy. Síť Cardano potřebuje platit za své zabezpečení, decentralizaci, údržbu a vývoj. Cardano je do jisté míry autonomní mechanismus, který se chová podle pevných pravidel, jež jsou zakotvena ve zdrojovém kódu projektu.Síť Cardano tak odměňuje provozovatele poolů a delegátory, které podle pravidel delegují mince ADA do poolů.

Část poplatků jde také do pokladny projektu na údržbu a vývoj. Cílem projektu je vybudovat fungující ekonomiku včetně správy a silné komunity.Bez dostatečných příjmů by životnost jakéhokoli blockchainového projektu i společnosti byla pouze dočasná. Lidé jsou ochotni platit pouze za užitečné služby. Tyto služby tedy musí být dostupné, levné, rychlé a spolehlivé. Musí mít velký síťový efekt a být stejně dobré, ne-li lepší než současné centralizované služby. Jedině užitečnost může zajistit ziskovost, a tím i dlouhou životnost sítě.

Současnost a budoucnost poplatků na Cardanu (Foto: cardano.org)
Současnost a budoucnost poplatků na Cardanu (Foto: cardano.org)

Cardano má pevně stanovený počet mincí ADA omezený na 45 000 000 000. Je tedy více závislá na výběru poplatků než jiné sítě s inflačním modelem. Nedostatek vybraných poplatků může síť kompenzovat nekonečnou inflací. Existuje však riziko, že mince ztratí hodnotu, protože jejich vzácnost se časem sníží. Díky inflaci mohou existovat i sítě, kde se poplatky neplatí vůbec. Neplacení poplatků je pro uživatele atraktivní model, ale pravděpodobně jen stěží ekonomicky udržitelný. Rozpočet může jednoho dne dojít, nebo bude inflace tak vysoká, že mince rychle ztratí hodnotu.

Inflace nemusí pokrýt náklady. Poplatky jsou také důležité z hlediska ochrany sítě před spamováním zbytečnými transakcemi. Pokud jsou transakce zdarma, může jich útočník vygenerovat obrovské množství a poslat je sám sobě. Síť bude nucena tyto transakce zpracovávat, což může být na úkor transakcí ostatních uživatelů.

Velký počet transakcí může zahltit síť a ta nemusí být dostupná. Řešením může být práce s identitou a omezení počtu transakcí na jednoho uživatele. Případně před odesláním každé transakce provést lokální Proof-of-Work. Tím se útok stává nákladným.Je důležité si uvědomit, že decentralizace funguje pouze na základě ekonomických pobídek ke spravedlivému chování. Pokud si síť nemůže dovolit odměny, nemůže motivovat k poctivému chování. Počet odměn musí být dostatečně vysoký, aby bylo nákladné (v ideálním případě neproveditelné) provést 51% útok.

Pokud má síť bezplatné transakce, je vždy dobré se zeptat, jak je zajištěna bezpečnost a decentralizace. Každá veřejná síť potřebuje vybírat poplatky, protože je přerozděluje dalším lidem za užitečnou práci pro síť.

CO JE SPRAVEDLIVÝ POPLATEK

Definovat spravedlivý poplatek je velmi obtížné. V první řadě by vybrané poplatky měly stačit na pokrytí všech nákladů sítě. Pokud síť nemá rozpočet na bezpečnost nebo decentralizaci, může být napadena, a tím ohrožena. K tomu nesmí nikdy dojít. Stejnou částku poplatků, řekněme například 1 000 000 USD za den, lze vybírat různými způsoby. Síť může zpracovat 100 000 transakcí za 10 USD. Nebo 1 000 000 transakcí za 1 USD, nebo dokonce 10 000 000 transakcí za 0,1 USD.Poslední možnost je uživatelsky nejpřívětivější. Vysoké poplatky jsou zabijákem použitelnosti a brání adopci. V praxi vidíme, že lidé mají tendenci přecházet ke konkurenčním sítím s levnějšími transakcemi.

Budou tak činit i v případě nižší decentralizace. Nejde tedy jen o spravedlivé poplatky, ale je třeba brát v úvahu i konkurenci napříč blockchainovými sítěmi.Co se týče poplatků, je tu ještě jeden háček. 1 USD má v různých zemích různou hodnotu. V rozvojových zemích je relativně vysoký, ve vyspělých zemích je to vysoký, ale přijatelný poplatek. Pokud však potřebujete poslat 10 transakcí denně, může být celková hodnota všech transakcí 10 USD vysoká i pro lidi v bohatých zemích. Sítě by měly být přístupné všem vrstvám obyvatelstva, chudým, důchodcům i nemajetným. Cílem každého projektu je proto snížit poplatky na nezbytné minimum. To má minimálně dva klíčové předpoklady.

Musí to být technologicky proveditelný a síť musí mít vysokou míru adopce. Poptávka po decentralizovaných sítích je poměrně vysoká a pravděpodobně poroste. Problém je tedy spíše technologický. Konkrétně můžeme hovořit o škálovatelnosti.Mohlo by být užitečné, kdyby poplatky bylo možné stanovit na základě geografických informací.

Poplatky by pak mohly být nižší v rozvojových zemích a vyšší ve vyspělých zemích. To by však do celého řešení vneslo další složitost a možná je to vhodné pouze pro řešení druhé vrstvy. Pokud se na to podíváme z tržního hlediska, spravedlivé poplatky jsou takové, které budou lidé ochotni platit. Narážíme však na další problém. Je obtížné předvídat chování a vývoj konkurentů. V tradičním prostředí se často setkáváme s tím, že je možné službu po určitou dobu dotovat, aby se zničila konkurence. Bylo by užitečné, kdyby bylo možné výši poplatků reaktivně měnit, ale to nemusí být v souladu se snahou o vysokou míru decentralizace. Zdá se, že cestou k úspěchu je nejprve získat vysoký síťový efekt, mít levné transakce a vysokou přidanou hodnotu.

VŠE JE O ZDROJÍCH

V ekosystému Cardano jsou poplatky mapovány na spotřebované zdroje. Konkrétně jde o bajty v úložišti, bajty v paměti RAM, sekundy času procesoru atd. Účtují se také za uložení stakingových certifikátů nebo provedení Plutus skriptů. Pokud se na to podíváte opět jako na firmu, uvidíte paralely. Obvykle platíte náklady spojené s doručením balíčku, uložením smlouvy u notáře nebo sjednáním úvěru. Zdroje v řetězci jsou omezené (tedy vzácné), zatímco poptávka je potenciálně neomezená. Potíže nastávají, když je poptávka po využití sítě vyšší než její kapacita. Síť proto musí mít nějaký mechanismus, jak vysoké poptávce čelit. Tato obrana je však ve většině případů uživatelsky nepřívětivá. Uživatelé chtějí dostat své transakce do bloku co nejlevněji.

Propustnost sítě Cardano, tj. počet transakcí, které může první vrstva zpracovat, je určena velikostí bloku a času bloku. Blok Cardano má v době psaní tohoto článku velikost 64 kB. Typická transakce je něco kolem 300B. Maximálně může mít transakce 16KB. Do jednoho bloku se tedy vejde asi 200 transakcí běžné velikosti. Z bezpečnostních důvodů síť Cardano v současnosti vytváří přibližně 1 blok každých 20 sekund. To znamená, že síť zvládne přibližně 10 transakcí za sekundu. Nezapomínejme, že v bloku nejsou jen transakce, ale také skripty Plutus. Ty také zaberou nějaký prostor, takže na transakce zbude méně místa. Velikost skriptu Plutus je omezena na 16 kB.

Zkusme si to vysvětlit na následující analogii. Představte si pravidelnou autobusovou linku (velikost bloku) mezi dvěma městy, která jezdí každou hodinu (čas bloku) a může přepravit 100 lidí. Dokud linku využívá méně než 100 lidí, není to problém.

Jakmile na zastávku přijede 120 lidí, 20 lidí bude muset čekat na další autobus. Pokud na další autobus přijede jen 80 nových lidí, autobus odveze všechny a vše se vrátí do normálu. Co když ve spěchu dorazí 200 lidí? Co když každou hodinu přijde 150 lidí? Kvalita služby se sníží. Nervozita lidí se zvýší. Bude se hledat řešení. Někteří lidé budou muset čekat několik hodin, možná i dní. Jaké je řešení této situace? Pořídit větší autobus, jezdit častěji nebo omezit využívání služby například zvýšením jízdného. Přesně totéž lze provést s velikostí bloku a časem bloku. Velikost bloku lze zvětšit, aby se do něj vešlo více transakcí.

Čas bloku lze snížit, aby se nový blok vytvářel častěji. I to však má své limity.Cardano je decentralizovaná síť a není předem známo, jaký pool bude produkovat nový blok. Je nutné, aby každý nový blok před vytvořením dalšího bloku dosáhl doslova všech uzlů na světě. Čím více času je na distribuci bloku, tím lépe. Čím menší blok, tím lépe. V době psaní tohoto článku se uvažuje o zvětšení velikosti bloku, aby se zvýšila propustnost. Čistě teoreticky je možné zvětšit velikost bloku na 1 MB a čas bloku na 1 sekundu. To by vedlo k propustnosti přibližně 3000 transakcí za sekundu. Je však otázkou, zda je to v praxi dosažitelné. Změna parametrů bude postupná.

Tým bude pečlivě sledovat chování sítě po mírných postupných změnách parametrů. Pokud se například síti nepodaří včas šířit bloky, mohlo by docházet k častým forkům blockchainu.V ekonomii platí, že pokud se zvýší poptávka, může se zvýšit cena služby. Pokud je kapacita každého autobusu naplněna a lidé musí čekat na další, může se zvýšit cena jízdného. To odradí několik lidí od používání autobusu a raději pojedou vlastním autem nebo vlakem. Na jízdném se vybere více. Není to super? Toto řešení není ideální. Pokud je po službě vysoká poptávka, mělo by být cílem ji zvládnout a profitovat z ní. To platí jak pro dopravní službu, tak pro blockchain síť. Otázkou však je, co dělat, pokud se narazí na hranice možností. Co dělat, když není technicky možné zvýšit kapacitu? Jedním z běžných řešení ve světě blockchainu je trh s poplatky (market fee).

TRH S POPLATKY

Trh s poplatky se používá v Bitcoinu. V modifikované podobě ho používá také Ethereum (EIP-1559). Trh poplatků, někdy nazývaný aukční systém, používají provozovatelé poolu při výběru transakcí jež mají být vložené do nového bloku. Transakce jsou vybírány na základě výše transakčních poplatků. Čím vyšší je poplatek, tím větší je pravděpodobnost, že pool transakci zařadí do nového bloku. Motivací je samozřejmě finanční odměna, která jde přímo poolu, který přidá svůj blok do blockchainu. Pokud se do bloku v daném okamžiku vejdou všechny nové transakce, jsou zařazeny všechny a žádná nezůstane nezařazená.

Pokud je však síť aktuálně hodně využívána a transakcí je k dispozici více, než se do bloku vejde, budou zařazeny pouze ty s nejvyššími poplatky. Některé transakce tedy musí na zařazení do dalšího kola počkat. V důsledku toho mohou transakce na zařazení do bloku čekat dlouho. To je pro uživatele velmi nepříjemné. Pokud je navíc síť na dlouhou dobu zahlcena, musí lidé, kteří chtějí poslat nové transakce, nastavit vysoký poplatek. Teoreticky o něco vyšší než nejnižší v posledním bloku. To dává odesílateli šanci, že poplatek bude vyšší než u starších transakcí, které ještě čekají na odeslání.

Pokud uživatel nastaví vyšší poplatek, než je nejvyšší poplatek v posledním přidaném bloku, je velká šance, že jeho transakce bude zařazena. Nepříjemné na trhu s poplatky je to, že uživatelé se musí podívat na aktuální poplatky a nastavit odpovídající poplatek podle toho, jak rychle chtějí transakce odesílat. Tento krok navíc je pro uživatele velmi nepřívětivý. Existují online kalkulačky, které dokáží doporučit správný poplatek. Někdy to dělají i peněženky. To však není ideální. Lidé v podstatě spekulují o počtu poplatků a nemají jistotu, kdy budou jejich transakce odeslány.Další nevýhodou trhu s poplatky je, že poplatky jsou velmi volatilní a nepředvídatelné. Pokud jsou bloky prázdné, může být poplatek relativně nízký. Řekněme pod jeden dolar. Jakmile se však provoz v síti zvýší, mohou se poplatky dostat do desítek dolarů.

Problémem je, že takto vysoké poplatky jsou výrazně dražší než ty, které známe z tradičního světa. Většina lidí provádí transakce v rámci své země. Tyto poplatky jsou velmi levné, ne-li bezplatné. Přeshraniční transakce bývají výrazně dražší, ale většina lidí je nepotřebuje. Blockchainové sítě nerozlišují mezi místními a přeshraničními transakcemi a nezáleží na tom, zda posíláte malou nebo velkou částku. Platíte pouze za spotřebované síťové zdroje.Další nevýhodou trhu s poplatky, o které se zmíním jen stručně, je záměrné stanovení vysokých poplatků s cílem rychleji se umístit před transakcemi konkurence. Představte si veřejnou dražbu například obrazu, kde lidé mohou nabízet vyšší ceny.

Pokud jsou transakce upřednostňovány podle výše poplatku, a nikoli podle času podání, je možné získat obraz za nižší cenu, než je nejvyšší nabídka. Jak je to možné? Transakce s nižší nabídkou, ale vyšším poplatkem, bude zařazena dříve a přeskočí transakce s vyšší nabídkou, ale nižším poplatkem. Každá aukce končí v daném časovém okamžiku a je možné, že transakce s vyšší nabídkou se do bloku nedostanou včas.Zájemci o obraz poslali svou nabídku včas, ale s nízkým poplatkem. Nebo spíše nepočítali s tím, že by byli předběhnuti jinými transakcemi s nižšími nabídkami právě kvůli poplatku. Zdá se, že trh s poplatky je vhodný pouze pro jednoduché transakce, kde čas odeslání není kritický. Případně musí vývojáři aplikací najít adekvátní obranu proti tomuto druhu útoku.

PROČ SE TRH S POPLATKY POUŽÍVÁ?

Popsali jsme trh s poplatky a zmínili jsme mnoho nevýhod. Proč se tedy tak často používá? Největší výhodou je, že dobře funguje, když je síť zahlcena. Tedy když uživatelé posílají velké množství transakcí a síť je nedokáže všechny včas zpracovat. Rostoucí náklady na poplatky snižují poptávku. Lidé nechtějí platit zbytečně vysoké poplatky, a tak raději počkají nebo použijí jinou síť.Tato výhoda je zároveň nevýhodou. V době vysokého provozu mohou síť využívat pouze ti, kteří si to mohou finančně dovolit. Tedy především bohatí lidé. Tím se síť stává exkluzivní, což je pravý opak toho, co chceme. Zvláště v případě Cardana, kde se tým snaží přinést řešení, které bude inkluzivní zejména pro lidi z rozvojových zemí. Chudí lidé nemohou ekonomicky soutěžit o kapacitu sítě.

Potřebují mít dlouhodobě levné transakce. Nedává smysl, aby se cena poplatků nečekaně zvyšovala v době, kdy potřebují včas zaplatit například za dodávky energií. Pro první vrstvu je to stěží řešitelný problém. Jak jsme již vysvětlili, zdroje první vrstvy budou v průběhu času stále vzácnější, a tedy i dražší. Jediným rozumným řešením je více využívat druhou vrstvu. Škálovatelnost první vrstvy lze samozřejmě zlepšit. Týmu IOG se velmi pravděpodobně podaří zvýšit propustnost první vrstvy o několik řádů. Je to však závod s časem a odhadnout míru adopce a rychlost vývoje je velmi obtížné.Výhodou trhu s poplatky je, že cena za transakce roste a klesá s poptávkou.

To znamená, že pokud jsou bloky prázdné, cena transakcí přirozeně klesá. Lze stanovit malý poplatek a máte jistotu, že se vaše transakce dostane do dalšího bloku. Není tedy nutné platit vysoké, resp. fixní poplatky v době, kdy je síť méně využívána. Nezapomínejme také na to, že samotné nativní mince projektu jsou velmi volatilní. Pokud by byla cena transakce v nativních mincích definována pevně, rostla by a klesala podle nálady na trzích. Tato situace také není ideální. Poptávka může být dlouhodobě vysoká, v takovém případě by cena v podstatě jen rostla a nikdy by neklesla na rozumnou úroveň. V extrémním případě by se některé transakce do bloku nikdy nedostaly a síť by je musela vyřadit. Tato situace by pravděpodobně vedla ke ztrátě reputace sítě a menšímu zájmu o její používání. V případě sítě Bitcoin někteří lidé očekávají poplatky na první vrstvě v řádu stovek dolarů. Mohly by to být tisíce dolarů? To bude záviset na poptávce, kterou nikdo nedokáže předpovědět. Trh s poplatky má z našeho pohledu mnoho nevýhod, ale ekonomicky dává smysl. Pokud se zvýší poptávka po vzácném zdroji, musí se zvýšit i cena.

Řešením je tedy snaha rozšířit nabídku vzácného zdroje, což v případě blockchainových sítí znamená zlepšit škálovatelnost. Bohužel to, co dává smysl z ekonomického hlediska, nemusí být zcela v souladu s posláním projektu. Cardano se zaměřuje na ekonomicky slabé země a uživatele. Proto je nutné nadále hledat vhodná řešení, aby se Cardano stalo inkluzivní sítí.Současný mechanismus poplatků CardanoV ekosystému Cardano nejdou síťové poplatky přímo výrobci bloků. Místo toho jsou sdružovány a následně rozdělovány mezi všechny pooly, které v dané epoše vytvořily bloky.Poplatky jsou konstruovány kolem dvou konstant a a b. Vzorec pro výpočet minimálních poplatků za transakci je následující:a * size(tx) + bDvě konstanty a a b jsou parametry protokolu. Tyto konstanty lze měnit, aby bylo možné reagovat a přizpůsobit se změnám objemu transakcí, cenám hardwaru a ocenění ADA. size(tx) je velikost transakce v bajtech.Konstanta a odráží závislost transakčních nákladů na velikosti transakce. Čím větší je transakce, tím více prostředků je potřeba k jejímu uložení a zpracování.

Hodnota b je poplatek, který se platí bez ohledu na velikost transakce. Tento parametr byl zaveden především proto, aby se zabránilo útokům typu DDoS (Distributed-Denial-of-Service).Obě konstanty a a b jsou vyjádřeny v ADA. To znamená, že poplatek je také v ADA a za běžnou transakci zaplatíte přibližně 0,17 ADA (čím větší transakce, tím vyšší poplatek). Všimněte si, že poplatek vyjádřený v hodnotě USD roste a klesá podle hodnoty ADA na trhu. Pokud má 1 ADA hodnotu 1 USD, průměrný poplatek činí 0,17 USD. Pokud cena ADA vzroste na 10 USD, bude poplatek činit 1,7 USD.Cardano vybírá transakce do bloku podle toho, kdy dorazí k aktuálnímu producentovi bloku. To znamená systém „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Uživatelé si mohou nastavit vyšší poplatek, ale nehraje to žádnou roli.

Navíc poplatek nejde přímo producentovi bloku. Všechny poplatky jsou rozděleny na konci epochy.Tento systém je spravedlivější, protože všichni platí za transakci stejně. Bohatí nejsou zvýhodňováni a není možné si výhodu koupit za peníze. Tento systém však také není ideální. Výše poplatků není stabilní, protože cena ADA může stoupat i klesat o stovky procent. Hlavní nevýhodou je, že neexistuje žádný preventivní mechanismus, který by chránil před záplavou transakcí. Systém může v podstatě zpracovávat transakce pouze postupně. Několik transakcí lze dočasně uložit do paměti, ale pokud dojde její kapacita, musí být transakce vyřazeny.Pokud se vrátíme k naší analogii s autobusem, lidé by se řadili na zastávce tak, jak přicházejí. Jakmile by autobus přijel, nastoupilo by přesně 100 lidí. Ostatní by čekali dál. Na zastávce by čekalo maximálně 200 lidí. Všichni ostatní by museli jít domů nebo počkat za rohem, až se uvolní místo. Nevýhodou je, že i když je autobusová linka vždy plně vytížená a na zastávce čeká mnoho lidí, cena služby by mohla zůstat stejná nebo se dokonce snížit. Proč? Jak jsme již řekli, transakční poplatky se řídí tržní hodnotou mincí ADA.

Pokud by hodnota mincí ADA klesla, poplatky by se snížily, přestože poptávka po nich roste. To nedává ekonomický smysl a může to fungovat jen tak dlouho, dokud síť zvládne všechny transakce. Každá síť může být nakonec nucena transakce zahodit. Jednoduše proto, že je není kam ukládat. Uživatelé, respektive jejich peněženky, tak musí transakce posílat znovu. To je obecný problém, pokud daná síť není škálovatelná. Zahazování transakcí je obranou proti celkovému přetížení. Obvyklým řešením je upřednostňování transakcí podle nějakých pravidel. To sice zahlcení nezabrání, ale alespoň se vyberou důležitější transakce pro daný blok.

HLEDÁNÍ IDEÁLNÍHO MECHANISMU ZPOPLATNĚNÍ

V ideálním případě by všechny bloky byly zaplněny například z 95 %. Každá transakce by se do bloku dostala na první pokus a všichni by platili stejně nízké poplatky. Počet transakcí by stačil na pokrytí všech nákladů sítě. Kapacita sítě by postupně rostla stejně rychle jako počet uživatelů.

Poplatky by byly stále stejné, nebo by se dokonce mohly s rostoucím počtem transakcí snižovat (síť by stále vybírala stejné množství prostředků). Pro podnikání, ale i pro každodenní používání je stabilita ekonomického prostředí naprosto klíčovou vlastností. Podnik nemůže zkrachovat jen proto, že se zvýší poplatky v transakční síti. Pokud by se toto vše podařilo, pak by síť byla vysoce inkluzivní. Každý nový uživatel by byl spokojen s tím, jak je síť uživatelsky přívětivá. Provozovatelé poolu a zúčastněné strany by dostávali štědré odměny. Všichni by byli spokojeni. Ideálního stavu je samozřejmě obtížné dosáhnout.

Obsazenost bloků bude v příštích letech kolísat, ale s rostoucím počtem uživatelů budou mít bloky tendenci se stále více zaplňovat a docházet jim místo. Pokud poptávka po transakcích skokově vzroste, sítě je nebudou schopny zpracovat. Pokud síť používá trh s poplatky, poplatky se dramaticky zvýší.Pro poplatky neexistuje ideální řešení. Lidé chtějí platit co nejnižší poplatky. Síť a lidé, kteří ji provozují, chtějí vybrat co nejvíce. Uživatelé mají své limity, a jakmile je poplatky překročí, nebudou ochotni je platit. Někteří lidé ještě občas zaplatí 10 dolarů, ale málokdo si může dovolit pravidelně platit 100 dolarů nebo více. Pro lidi z rozvojových zemí je však 10 USD naprosto přemrštěný poplatek.

Tito lidé si mohou dovolit poplatky maximálně v řádu desítek centů. Je třeba si uvědomit, že pro dlouhodobé spekulanty není problém čas od času zaplatit vyšší poplatek. Pokud však mají lidé využívat síť denně, musí být celková hodnota všech poplatků, například za celý měsíc, nízká. Šířka pásma sítě je na technologické úrovni omezená, což znemožňuje zpracování velkého množství transakcí. Realita je taková, že zdroje budou mít tendenci být využívány na maximum a cena poplatků poroste. Na prvních vrstvách se spíše setkáme s plnými bloky drahých transakcí než s velkým počtem levných transakcí. Jediným řešením je snaha zvýšit propustnost sítě. Tým IOG se o to bude snažit.

Jak však bylo uvedeno výše, pokud úspěch sítě předstihne technologický pokrok, může se stát, že síť nebude schopna transakce zvládnout.Cardano bude mít druhou vrstvu nazvanou Hydra. Tam mohou být transakce výrazně rychlejší a levnější. Druhé vrstvy mají odlišné parametry z hlediska decentralizace, bezpečnosti a uživatelské přívětivosti. Pro netechnické uživatele může být obtížné uchovávat mince na jedné vrstvě a převádět je do dalších vrstev.

V ideálním případě by uživatelé neměli rozdíl mezi vrstvami vůbec poznat. Stačilo by jim zaškrtnout políčko v peněžence, pokud chtějí rychlejší a levnější transakci. Jakákoli další manipulace s jinou peněženkou nebo adresou je z našeho pohledu pro běžné uživatele příliš složitá. Je třeba se zamyslet nad ekonomickým modelem první vrstvy. Pokud budou uživatelé platit poplatky na jiných vrstvách nebo sítích, jak na tom bude ekonomicky první vrstva? Pravděpodobně hůře. V ideálním případě by první a druhá vrstva měly mít společný ekonomický model. Poplatky za transakce na Hydře by tedy mohly jít alespoň částečně také do rozpočtu sítě Cardano.

Toto složité téma má ještě jednu stránku, které se také jen dotkneme. Rozpočet většiny sítí je dvojsložkový. Skládá se z peněžní expanze, tj. zásoby nových mincí, které jsou uváděny do oběhu. Dále jsou to vybrané transakční poplatky. Pokud má projekt stanoven limit počtu mincí, jako například Cardano nebo Bitcoin, bude zásoba nových mincí jednoho dne zcela vyčerpána. Sítě tak mohou být více závislé na počtu vybraných poplatků. Záležet bude také na budoucí ceně mincí. Ani to však nedokážeme dost dobře předpovědět. Je jasné, že hodnota každé sítě má svůj strop a růst hodnoty mincí se také zastaví nebo zpomalí. Sítě budou v příštích desetiletích záviset především na vybraných poplatcích.

Z toho vyplývá, že buď vyberou dostatek poplatků, aby zajistily bezpečnost a decentralizaci, nebo se tyto klíčové vlastnosti zhorší. Zlepšení škálovatelnosti je tedy pravděpodobně jediným možným způsobem, jak zajistit nízké poplatky. Nízké poplatky umožní využívání a to zase umožní přežití sítě. Alternativní cestou může být sdílený ekonomický model s druhou vrstvou.

PRIORITA TRANSAKCÍ

Jak bylo vysvětleno výše, síť se může snadno dostat do stavu, kdy je k dispozici výrazně více transakcí, než se vejde do bloku. Některé transakce tak musí čekat na další blok, ale nemusí se tam vůbec dostat. Může se také stát, že některé transakce budou muset být vyřazeny. Existuje jedno řešení, které se v takových případech běžně používá: prioritizace transakcí. Jaká je priorita transakcí? Můžeme hovořit o účelu transakcí, počtu mincí a tokenů v transakci atd. Například běžná transakce ADA může mít vyšší prioritu než transakce NFT. Pokud je na výběr mezi dvěma transakcemi ADA, zvítězí ta s vyšší částkou. Případně lze zohlednit počet a čas transakcí provedených z dané adresy.

Možná by se dal vymyslet nějaký druh loterie, která by náhodně vybírala transakce. Možná by se kapacita bloku mohla rozdělit na více dílčích bloků. Jeden dílčí blok by se zaplnil transakcemi na základě principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Další prostřednictvím loterie, další na základě počtu poplatků. Existoval by mix všech možností a bylo by možné mezi nimi balancovat podle potřeb uživatelů. I kdyby se použil mechanismus trhu s poplatky, mohl by se vztahovat pouze na část blokové kapacity. To by umožnilo vstup transakcí s nízkými poplatky do bloku, které by byly vybírány na základě loterie. Zároveň by však bylo možné bojovat o kapacitu bloku skrze vysoké poplatky.

SPALOVÁNÍ POPLATKŮ

Ethereum přišlo s dalším originálním konceptem. Část poplatků se spaluje. Tím se Ethereum může teoreticky stát deflačním. To znamená, že počet ETH v oběhu se může snížit, pokud se spálí více ETH, než se vytvoří.

Deflační model má tu výhodu, že zvyšuje vzácnost stávajících mincí, a tím i jejich hodnotu. Pokud tedy mince drží někdo, například organizace, která se stará o protokol, může jejich hodnota v průběhu času růst. Je to zajímavý experiment, který stojí za pozornost. Z našeho pohledu v tom vidíme mentální problém. V běžném světě peníze nepálíme ani zlato neničíme.

Snažíme se využívat omezené zdroje za účelem zhodnocení. Přesně to se děje s mincemi ADA v ekosystému Cardano. Část vybraných poplatků můžeme například investovat do rozvoje ekosystému, abychom zvýšili jeho užitečnost pro více lidí. To následně zvýší hodnotu sítě, a tedy i mincí projektu. Spálení mincí tomu nemusí nutně zabránit a zvýšení hodnoty v důsledku deflace může teoreticky zvýšit celkovou hodnotu v projektové pokladně. Přesto si myslíme, že pálení mincí není ideálním řešením.

Zejména proto, že Cardano má pevný počet mincí. Jednorázové spálení části mincí považujeme za čistou spekulaci bez dlouhodobého přínosu. Hodnota mincí může být použita na rozvoj. Pálení může, ale nemusí krátkodobě zvýšit cenu, ale z dlouhodobého hlediska je to irelevantní krok. Zvláště při současné vysoké volatilitě všech kryptoměn.

ZÁVĚR

Trh s poplateky je pravděpodobně nevyhnutelným řešením. Jak jsme popsali, lze jej uplatnit pouze na část blokové kapacity. Nemyslíme si, že by pro Cardano bylo dobré, kdyby nakonec uživatelé soutěžili o blokovou kapacitu prostřednictvím výše poplatku. Výhoda Cardana spočívá v jeho inkluzivitě a uživatelské přívětivosti. Je jasné, že to nemůže fungovat věčně a musí přijít nějaké změny.

Prioritizace transakcí může do jisté míry pomoci, ale jakmile se některé transakce začnou zahazovat nebo opožděně zařazovat do bloku, bude to problém.Posouvání hranic škálovatelnosti a chytré zapojení druhé vrstvy bude v budoucnu nezbytné. Všechny projekty jsou na začátku a v podstatě ve fázi experimentování a vývoje. Uvidíme, jak se jednotlivé komunity rozhodnou a jaká řešení přijmou.

Zdroj: https://cardanians.io/en/fees-on-the-cardano-network-179

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Tiskové zprávy