Tiskové zprávy

Aktualizace smluvních podmínek služby YouTube

youtube nastaveni
Foto: pixabay.com, Tag: YouTube

Dne 5. ledna 2022 aktualizujeme naše smluvní podmínky (dále jen „podmínky“), abychom zlepšili jejich transparentnost a pomohli vám pochopit, co můžete při používání YouTube očekávat. Tyto změny nebudou mít vliv na vaše používání YouTube. Shrnutí chystaných změn a aktualizované podmínky si můžete prohlédnout zde.

Přehled změn, kterých se aktualizace týká:

Vyšší transparentnost ohledně toho, co můžete očekávat: Uživatele budeme transparentněji informovat o tom, jak vyvíjíme, vylepšujeme a aktualizujeme naše služby a vysvětlíme, proč jsme se pro konkrétní změny a aktualizace rozhodli. Také vám budeme hlásit chystané změny předem.

Všeobecné aktualizace kvůli vyšší srozumitelnosti:

Ačkoli jsou naše podmínky i nadále právním dokumentem, udělali jsme maximum pro to, aby pro vás byly co nejsrozumitelnější. To se týká změn uspořádání některých smluvních článků (např. Pozastavení a zrušení účtu) nebo změn formulace některých ustanovení (např. Změna této Smlouvy).

Zahrnutí procesu sankcí za porušení pokynů pro komunitu: Při používání YouTube jste se vždy museli řídit pokyny pro komunitu a jejich procesem sankcí, ale nyní budeme v podmínkách explicitně uvádět také informace o sankcích za porušení pokynů pro komunitu, abychom zvýšili jejich transparentnost. Nedochází k žádným změnám v tom, jak sankce fungují nebo kdy mohou být kanálu nebo obsahu uděleny.

Zákonné záruky v Evropském hospodářském prostoru (EHP):

Shrnuli jsme všechny zákonné záruky, na které máte podle spotřebitelských právních předpisů v EHP nárok při používání YouTube.

Odstoupení od smlouvy v Evropském hospodářském prostoru (EHP): Jako spotřebitele v EHP vás informujeme o vašem právu odstoupit od těchto podmínek do 14 dnů ode dne, kdy jste s nimi vyslovili souhlas. Přiložili jsme také kopii vzorového poučení EU pro odstoupení od smlouvy pro případ, že byste své právo chtěli využít.

Aktualizace podmínek si pečlivě přečtěte. Používáním služby YouTube po uvedeném datu souhlasíte s aktualizovanými podmínkami. Poznámka: pokud svému dítěti povolíte používat službu YouTube Kids nebo spravujete jeho používání služby YouTube prostřednictvím služby Family Link, o těchto změnách si s ním promluvte.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Tiskové zprávy