Internet

Jak zažádat o příspěvek na bydlení? Jde to i online

dum nemovitost
Foto: pixabay.com, Tag: Nemovitost

Příspěvek na bydlení patří do spektra sociálních dávek. Komu je určen a za jakých podmínek si o něj požádat? Věděli jste, že je to možné i online?

Co je příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je dávkou, která má napomoci rodinám s nízkými příjmy hradit jejich náklady na bydlení.

Dávka se vyplácí v návaznosti na příjem konkrétní rodiny. Požádat o ni může vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu. V roce 2022 si navíc může zažádat i vlastník stavby určené pro individuální či rodinnou rekreaci, pokud ji užívá k trvalému bydlení.

Typ nemovitosti roli nehraje, požádat mohou obyvatelé bytu i rodinného domu. Příspěvek vychází z předpokladu, že stávající forma bydlení je pro žadatele o příspěvek jednoduše neúměrně finančně náročná.

Jak zažádat o příspěvek na bydlení
Jak zažádat o příspěvek na bydlení

Rozhodujícím kritériem je kromě příjmu taktéž počet členů obývajících danou domácnost. Zároveň je nárok na příspěvek podmíněn náklady na bydlení v následujícím slova smyslu:

  • náklady na bydlení přesahují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň
  • těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. 

Jak požádat o příspěvek na bydlení

Příspěvek může být přiznán za předpokladu, že žadatel má trvalý a obvyklý pobyt na území České republiky.

Žadatel o příspěvek by vždy měl podat žádost. Ta se podává na dobu neurčitou. Následně je zapotřebí doložit náklady na čtvrtletí společně s příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí, jak se oficiálně uvádí na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Standardně se žádost o příspěvek podává na příslušném Úřadu práce ČR, dle místa žadatelova skutečného pobytu.

Jak požádat o příspěvek online

Příspěvek na bydlení je možné získat i na základě online žádosti. Ta se podává, pozor, oficiálně pouze prostřednictvím webových stránek tuzemského ministerstva práce a sociální věcí.

Jedná se o novinku, s jejíž pomocí se současná vláda snaží občanům napomoci ke zvládnutí krize, která značnou měrou dopadá na občany v souvislosti se zvyšující se inflací. Kromě příspěvku na bydlení tak mohou občané využít i jiné formy pomoci – tzv. Mimořádnou okamžitou pomoc nebo Doplatek na bydlení.

Zároveň se zjednodušila nutná administrativa související s příspěvkem. Právě ta představovala pro řadu zájemců bariéru, která jim ve výsledku žádat o příspěvek zabránila.

Změnilo se tak především to, že žadatel už nemusí dokládat příjmy a výdaje každé čtvrtletí, dále není povinen každý rok znovu žádat a stejně tak k žádosti ani není nutné přikládat originály dokumentů.

Nutné je elektronické ověření identity

Online komunikace s úřady ale přinesla novou povinnost v podobě elektronického ověření identity. Úřad tím, jednoduše řečeno, potřebuje potvrdit, že zájemce je skutečně tím, kým za koho se vydává. Ověření tak probíhá prostřednictvím tzv. Identity občana.

Tu lze získat několika možnými způsoby: První představuje uplatnění eObčanky, což je občanský průkaz s čipem. Dále můžete využít kód vygenerovaný službou Czech POINT. Poslední variantu představuje Bankovní identita, tedy přihlášení přes bankovní účet.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Internet