Software

Metadata v Cardano transakcích. Blockchainy je uloží

Foto: Cardano (ADA)
Foto: cardano.org, Tag: Cardano

Cardano má být sociálním a finančním operačním systémem. Proto musí být více než jen transakční síť na blockchainu. Musí být snadné rozšířit základní koncept a přidat nové možnosti využívání. Transakční metadata to umožní.

KAŽDÁ TRANSAKCE MÁ KONTEXT

Blockchainy první generace jsou schopné ukládat transakce. Každá transakce v zásadě říká, kolik mincí bylo převedeno z adresy A na adresu B a kdy to bylo. Neexistuje žádný kontext, který by říkal něco víc o transakcích. Nikdo neví, kdo vlastní adresy, důvod, proč byly transakce odesílány, a zda bylo vše v pořádku, pokud jde o interakci protistran.

Pouze přímí účastníci transakce znají kontext.Pravděpodobně byste od transakční sítě neočekávali něco víc. PayPal dělá v podstatě stejnou práci. Pouze převádí peníze z adresy bankovního účtu na adresu bankovního účtu a nestará se o kontext. Rozdíl je v tom, že třetí strany účastníky znají, ale princip je podobný.

Lidé jsou schopni využívat tradiční finanční služby třetích stran za podmínky, že jim důvěřují. Pokud si chtějí koupit věci na Amazonu, jednoduše pošlou peníze a dostanou objednané zboží. Pokud chtějí pojištění, jednoduše pošlou peníze pojišťovně a budou pojištěni. Pokud si chtějí půjčit peníze, jednoduše se zeptají banky, dají něco do zástavy a pravidelně splácejí půjčku.

Každá finanční interakce vyžaduje odesílání transakcí. Mezi stranami se uzavírají externí dohody a v důsledku toho se odesílají transakce. Kontexty transakcí znají pouze strany, které uzavřely dohody.Tradiční bankovní transakce jsou schopné nést některé další informace, které specifikují jejich kontext. Příjemce transakce může například požádat odesílatele, aby do ní vložil nějaké číslo.

cardano-web
Metadata v Cardano transakcích. Blockchainy je uloží

Číslo používá příjemce k pochopení kontextu a správnému zacházení s přijatými penězi. Například toto číslo může souviset s ID dohody mezi stranami. Je to důležité? Rozhodně. Když auditoři přijdou do banky, mohli by chtít porozumět všem transakcím, které banka přijala. Musí být snadné vysvětlit, proč a od koho byla daná transakce přijata. V některých případech jsou transakční kontexty uvnitř transakcí nutností. Kontext transakce může být užitečný mezi přáteli nebo obchodními partnery. Pokud chtějí do transakce vložit nějaké informace, mohou tak snadno učinit.

Může to být část nějakého textu. Ve skutečnosti je velmi snadné vložit kontextové informace do tradičních transakcí skrze internetové bankovnictví. Pokud je kontext transakce užitečný v tradičním finančním světě, pak by to bylo užitečné také v rámci blockchainových transakcích. Navíc musí být pro uživatele snadné vložit kontext prostřednictvím blockchainových peněženek. Musí to být tak snadné jako vložit adresu příjemce.Když lidé začnou budovat decentralizované společnosti a banky, bude důležitější schopnost pracovat s kontexty transakcí.

TIP na článek: Jak stakovat Cardano? Máme pro staking ADA (₳) mincí jednoduchý návod

Držet ve své hardwarové peněžence kryptoměnu Cardano (ADA) je dobrý nápad pro začínající stakery. U samého začátku stakingu bylo Proof of Stake (PoS), tedy držení mincí delegátory v poolu. Nejedná se o ten samý koncept, jako u Bitcoinu – ten používá Proof of Work (PoW) – tedy výpočet prací.

Nyní tomu tak není, protože lidé většinou drží kryptoměny nebo posílají mince přátelům nebo burzám. Jakmile budeme chtít budovat decentralizované finanční služby, budeme muset pracovat s kontextem. V zásadě se chceme vyhnout důvěřování třetím stranám a naopak důvěřovat decentralizovaným technologiím. K tomu musí být Cardano technologicky dobře vyzbrojeno, aby mohlo poskytovat dobré decentralizované služby.

CO JSOU METADATA TRANSAKCÍ?

Metadata jsou digitální informace, které může odesílatel vložit do transakce Cardano. Metadata budou uložena v blockchainu společně s transakcí. Každý snadno najde jakoukoliv transakci uloženou v blockchainu Cardano, takže každý uvidí také metadata. Je důležité zmínit, že informace budou neměnné stejným způsobem jako samotná transakce.

Kromě toho může pouze odesílatel podepsat transakci soukromým klíčem, takže to je v podstatě důkaz, že to byl právě odesílatel kdo vložil kontext do transakce.Metadata mohou být cokoliv, co odesílatel a/nebo příjemce považuje za smysluplné. Může to být text, konkrétní strukturovaný text, číslo, hodnota hash, kombinace těchto věcí, atd. Pokud by kontext metadat měl zůstat tajný, je odpovědností odesílatele, aby jej zašifroval.Metadata mohou mít v jedné transakci maximálně 16 kB. Do blockchainu tedy nemůžete uložit film. 1 znak může být reprezentován 1 bajtem, takže lze říci, že můžete vložit 16k znaků. Pro vaši představu, standardní stránka A4 napsaná 12–14 fontem má přibližně 1 800 znaků.

Byli byste tak schopni uložit whitepaper Bitcoinu do blockchainu Cardano v čitelné formě.Potřebujete uložit více dat a mít důkaz, že nikdo nezměnil obsah? Například byste chtěli uložit všechny vědecké studie publikované týmem IOG. Je to asi 50 prací.

Každá práce může mít desítky stránek. Je možné jej uložit do jedné transakce? Ne, ale běžnou praxí je vytvořit digitální otisk (hash) a uložit jej místo původního textu. Text je poté uložen externě. Digitální otisk lze později použít k ověření, že čtenář má text, který nebyl změněn. Jinými slovy, jedná se o původní podobu dokumentu. Digitální otisk je ve skutečnosti velmi krátký, takže je možné udělat jeden pro každou práci a uložit je všechny v jedné transakci.

KOLIK TO BUDE STÁT?

Vložení metadat do transakce a jejich uložení něco stojí. Transakce je větší, takže spotřebovává více zdrojů. Odesílatel tedy musí zaplatit vyšší poplatek, když jsou do transakce vložena metadata. Minimální poplatek za vložení metadat je ₳ 0,155381. Poplatek by měl zabránit zneužití této funkce spamery, kteří by mohli síť spamovat.

TIP na článek: Cardano (₳) síť je schopna vytvořit nový blok během několika sekund

Kryptoměny mohly být vynalezeny jen díky mnoha významným úspěchům v kryptografii. Není překvapením, že kryptografie se používá nejen k podepisování transakcí, ale také k vytváření nových bloků. Cardano síť je schopna vytvořit nový blok během několika sekund, zatímco PoW sítí to trvá minuty. Jak je to možné? V článku se podíváme na to, jak je v síti Cardano vytvořen nový blok z hlediska kryptografie.

Kromě toho existují minimální náklady na ukládání dat v řetězci. Je nastavena na 0,000043946 za bajt. Výpočet poplatku je poměrně přímočarý a můžete použít následující vzorec:A + (B × C) = XPísmeno A znamená fixní poplatek za vkládání metadat. Je to ₳ 0,155381. B znamená cenu za uložení jednoho bajtu a je to ₳ 0,000043946. C znamená počet vložených bajtů.

X znamená celkový poplatek za vložení metadat.Pokud vás tedy příjemce požádá, abyste do transakce vložili ID „4578125478“, zaplatili byste:₳ 0,155381 + (₳ 0,000043946 × 10) = ₳ 0,15582046.

JAK LZE POUŽÍT METADATA?

Potenciál metadat je obrovský a otevírá mnoho nástrojů. Někteří by mohli namítnout, že adresy účastníků a ID transakce mohou být dostatečné a nepotřebujeme další informace. To si nemyslíme. Například propojení mezi blockchainovou adresou a vlastníkem nemusí být dostatečné pro identifikaci odesílatele. Příjemce může vygenerovat adresu pro odesílatele a zná kontext. Ale co když bude ve hře více transakcí pro více nezávislých příjemců.

Co kdybychom chtěli vytvořit důvěryhodnou historii transakcí odesílatele? Odesílatel může chtít použít více peněženek, jak tedy dokázat, že všechny transakce byly odeslány jedním odesílatelem? Klíčem je kontext transakce. Může být snadné použít externí decentralizovanou (nebo centralizovanou) správu identit a vložit do transakcí jedinečné ID odesílatele. Jedinečné ID spojené s odesílatelem může poskytnout pouze odesílatel, který vlastní soukromý klíč identity.

Bylo by tedy možné identifikovat všechny transakce odesílatele. Všimněte si, že soukromí může zůstat v rukou odesílatele. Odesílatel je schopen prokázat, že odeslal mnoho transakcí. Je to užitečné? Záleží na kontextu. Chcete-li získat decentralizovanou půjčku, může být užitečné prokázat, že jste v minulosti nějaké úspěšně spláceli nebo pravidelně platíte za elektřinu. Metadata nemusí nutně souviset se samotnou transakcí. Transakce lze použít jako nositel informací a způsob, jak je uložit do blockchainu. Jinými slovy nezáleží na tom, kdo komu transakci pošle.

Odesílatelé mohou používat své vlastní adresy. Uložené informace mají stejné kvality jako běžná transakce. Je neměnný, veřejně dostupný a ověřitelný. Čas uložení informací a identitu odesílatele (pokud není ohrožen soukromý klíč) nelze změnit. Tuto funkcionalitu mohou využít strany, které potřebují vystavit digitální doklad o tom, že někdo získal certifikaci nebo diplom. Tyto informace lze uložit do blockchainu. Každý ji může najít a ověřit si, že ji vydal očekávaný emitent. Vlastník certifikace může snadno zobrazit informace v blockchainu a dokázat je ostatním.

TIP na článek: Jak začít s kryptoměnou Cardano (₳)? Staking pro začátečníky

Svět kryptoměn je krásný, ale orientovat se v něm může být obtížné. Shromáždili jsme několik praktických informací o kryptoměně obecně, ale zaměřujeme se hlavně na Cardano. Dozvíte se, jak nakupovat mince ADA, jak začít se stakingem a kolik mincí ADA dostanu stakováním. V článku najdete spoustu užitečných odkazů. Text je zaměřen zejména na nováčky. Pro zkušené hodlery v něm není nic nového.

Není třeba používat papírové osvědčení a diplomy, které lze snadno padělat. Používání blockchainu je mnohem bezpečnější, důvěryhodnější a může to nakonec být levnější. Tato funkce je také velmi užitečná, když potřebujete prokázat, že v daném čase v minulosti něco existovalo. Může to být dohoda, digitální data nebo cokoli jiného.

Nezáleží na tom, zda je uložen původní obsah nebo hash obsahu. Pokud je uložena dohoda, včetně digitálních podpisů, nikdo nemůže existenci popřít. Pokud něco zázračného vymyslíte nebo máte nějaké tajemství, můžete vytvořit hash dokumentu a uložit jej do blockchainu. Později můžete dokázat, že jste to věděli v minulosti.

ZÁVĚR

Vývojáři aplikací mohou používat kryptografii a dát ji dohromady s decentralizovanými službami a neměnným blockchainem. Tato kombinace je velmi silná. Metadata mohou využívat také inteligentní smlouvy a Atala Prism (decentralizovaná správa identit). Tým IOG poskytuje stavební kameny a ve skutečnosti je na vývojářích, aby vytvořili decentralizované služby a nové funkce.

Zdroj: https://cardanians.io/en/metadata-in-cardano-transactions-144

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Komentuj článek »

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Další novinky Software