EU

Blokování obsahu na YouTube? Článek 13 zřejmě omezí tvůrce obsahu

Současná verze článku 13 navržená Evropským parlamentem by mohla mít dalekosáhlé nežádoucí následky pro všechny. Pojďme společně najít lepší řešení. Článek 13 je součást evropského právního předpisu o autorských právech, jehož cílem je podporovat kreativitu a umožnit držitelům práv efektivně chránit vlastní obsah na internetu. My cíle článku 13 podporujeme, ale v současné podobě by však mohl mít dalekosáhlé nežádoucí následky, které by dnešní podobu internetu úplně změnily. Jde to i jinak. Prostudujte si další informace a připojte svůj hlas.

YouTube vyplácí většinu zisku generovaného na své platformě autorům

Vlastníci práv by měli být chráněni před pirátstvím a spravedlivě odměňování za svou práci, ale současný návrh článku 13 nechtěně poškozuje malé autory, interprety a firmy, které má údajně chránit, protože nutí weby, jako je YouTube, blokovat většinu obsahu nahrávaného uživateli. YouTube vyplácí většinu zisku generovaného na své platformě autorům a interpretům všech velikostí. Za posledních 12 měsíců vyplatila společnost YouTube přes 800 milionů eur vlastníkům obsahu v EU.

Celkem už společnost YouTube vyplatila hudebnímu průmyslu přes 5 miliard eur. Pokud článek 13 zavede přímou odpovědnost platforem účinnou ještě před upozorněním na možné porušení autorských práv, mohla by zmizet většina zisku vytvořeného díky divákům z EU, neboť by tak vznikla finanční zodpovědnost, kvůli které bychom byli nuceni zablokovat většinu obsahu YouTube v Evropě.

Blokování obsahu na YouTube? Článek 13 zřejmě omezí tvůrce obsahu
Blokování obsahu na YouTube? Článek 13 zřejmě omezí tvůrce obsahu

Co je článek 13?

Článek 13 je součást směrnice Evropské unie (EU) o autorských právech, jejímž cílem je podporovat kreativitu a umožnit držitelům práv efektivně chránit vlastní obsah na internetu. Jen pro upřesnění: cíle článku 13 a jeho snahu pomáhat autorům a interpretům v úspěchu podporujeme; chceme efektivnější způsoby, jak by mohli držitelé autorských práv ochránit svůj obsah. Ale současná verze článku 13 navržená Evropským parlamentem by mohla mít dalekosáhlé nežádoucí následky pro všechny. Žádáme proto, aby bylo nalezeno lepší řešení.

Jaký je aktuální stav článku 13?

Dne 12. září Evropský parlament odhlasoval, že článek 13 posune do další legislativní fáze. Článek 13 ale dosud nevstoupil v platnost. Jeho přesné znění je stále upravováno na třístranných jednáních EU mezi zástupci Evropské komise, Parlamentu a Rady. Konečné znění by mělo být hotové ke konci roku a členské státy EU mohou mít až dva roky na implementaci směrnice do vnitrostátních právních předpisů.

Co se s článkem 13 změní?

Navrhovaná verze článku 13 by zrušila stávající systém upozorňování a blokování videí, který v současné době chrání držitele práv a platformy. Platformy jako YouTube, Facebook, Reddit nebo Snapchat by se staly odpovědnými za veškerá případná porušení autorských práv v každém videu nahraném uživateli, autory nebo interprety, a to od okamžiku jeho nahrání.

To by ovšem znamenalo, že platformy včetně YouTube by byly donuceny většinu nahrávaných videí v Evropě a sledování videí nahraných jinde zablokovat, neboť je u nich vlastnictví autorských práv nejisté nebo složité (podrobnější informace uvádíme níže).

Jaké důsledky by mělo schválení článku 13 v současné podobě?

Rizika spojená s přijímáním obsahu s částečnými nebo spornými údaji o vlastnictví autorských práv by byla pro platformy jako YouTube příliš vysoká. Z tohoto důvodu by bylo YouTube nuceno zablokovat v Evropské unii miliony videí (nových i stávajících). Mohlo by tak dojít k obrovskému omezení obsahu, který mohou lidé v Evropě na platformu nahrávat. Největší dopad by to mělo na autory.

Mohlo by dojít k zablokování vzdělávacích videí (například německého kanálu Kurzgesagt nebo britského C.G.P. Grey in the UK) velkého množství oficiálních hudebních videí (například Despacito od Luise Fonsiho nebo Mafioso od Lartiste), fanoušky vytvořených převzatých verzí, mashupů, parodií a dalšího obsahu. Článek 13 tím pádem ohrožuje také stovky tisíc pracovních míst – evropských autorů, firem, interpretů a všech jejich zaměstnanců.

Co to pro mě jako interpreta nebo autora YouTube v Evropské unii znamená?

YouTube a další platformy nebudou mít jinou možnost než zablokovat v Evropské unii vaše stávající videa a neumožnit vám nahrávat další, pokud nedokážete, že vše ve videu vlastníte (včetně obrazu i zvuku). Co to pro mě jako interpreta nebo autora YouTube MIMO Evropskou unii znamená? YouTube a další platformy pravděpodobně zablokují zobrazování vašich videí (i stávajících) uživatelům v Evropské unii, pokud budou obsahovat neúplné informace nebo informace sporné z hlediska autorských práv.

Jaký typ obsahu chráněného autorskými právy nebudu moci ve svých videích používat?

Mezi materiály chráněné autorskými právy, které se mohou ve vašich videích případně nacházet, patří obrázky, přebaly, software, výňatky z knih, hudba, parodie a mnoho dalšího. Proč nestačí nástroje na vyhledávání obsahu chráněného autorskými právy, například systém Content ID?

Se současnou verzí článku 13 by nástroje pro vyhledávání obsahu chráněného autorskými právy jako Content ID nepomohly platformám jako YouTube udržet obsah. Systém Content ID funguje v případě, pokud ho vlastníci práv používají a dokážou jasně definovat, co jim náleží. Informace o vlastnictví autorských práv ale často chybějí nebo jsou známé jen částečně, a proto v okamžiku nahrání videa nedokáže žádný systém údaje o autorských právech přesně a správně určit.

Jednoduše řečeno, obsah s částečně vyřešeným nebo neznámým vlastnictvím autorských práv je (pro YouTube) stejný, jako obsah bez licence, a musel by být zablokován.

Existuje v případě článku 13 lepší řešení?

Ano! Žádáme normotvůrce, aby našli lepší rovnováhu, kterou všichni potřebujeme, pro ochranu před porušováním autorských práv a umožnili evropským uživatelům, autorům a interpretům stále mít prostor pro svou aktivitu na internetu. K tomu ale potřebujeme systém, na kterém budou spolupracovat platformy i držitelé práv.

Z toho ve skutečnosti vyplývají tři věci:

Držitelé práv by měli s platformami při vyhledávání vlastního obsahu spolupracovat, aby platformy věděly, co je autorskými právy chráněno, a mohly dát držitelům práv možnost dotčený obsah případně zablokovat. Platformy by měly být odpovědné pouze za obsah odhalený systémem Content ID nebo označený oznámením o zastavení šíření z důvodu porušení autorských práv. Platformy a držitelé práv by měli v dobré víře vyjednávat tam, kde mohou být licence a práva jednoduše identifikována.

Co mohu pro nalezení lepšího řešení v případě článku 13 udělat já?

Evropští zastupitelé konečnou podobu článku 13 teprve hledají, je tedy stále čas, abychom spojili své síly a našli lepší řešení. Evropští političtí činitelé podílející se na vyjednávání článku 13 potřebují vidět a slyšet, že článek 13 by v této podobě mohl negativně ovlivnit život skutečným lidem. Proto potřebujeme, abyste se vy i vaši fanoušci ozvali:

 • Vytvořte video na téma článku 13.
 • Mluvte o článku 13 na sociálních sítích s hashtagem #SaveYourInternet.
 • Přidejte se k protestnímu hnutí na stránce youtube.com/saveyourinternet.
 • Co ostatní hráči na trhu? Je v tom služba YouTube sama?

Směrnice o autorských právech se nedotkne jen autorů a interpretů na YouTube. Ovlivní i různé formy uživatelsky vytvářeného obsahu nahrávaného na jiné internetové platformy. Ozývají se proto hlasy i z mnoha jiných stran.

Svůj názor vyjadřují jednotlivci, organizace (například EDRi (European Digital Rights) nebo Internet Archive), společnosti (například Reddit, Patreon, WordPress nebo Medium), zakladatelé a průkopníci internetu (například Sir Tim Berners Lee) i zvláštní zpravodaj OSN pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu. Za své právo tvořit a vyjadřovat se bojují autoři z různých oblastí internetu, například Phil DeFranco, LeFloid nebo TO JUZ Jutro.

Které země budou článkem 13 přímo ovlivněny?

Všechny členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko (přinejmenším nyní, viz informace o Brexitu). Ještě poslední věc. Jaká jsou nejčastější nedorozumění ohledně článku 13? Přečtěte si 6 mýtů o článku 13 zde.

Zdroj: youtube.com/saveyourinternet/

Je opravdu šedý dovoz matně šedý?

Často se mi stává, že se občas podívám na ceny telefonů a nestačím se divit, s jakými sumami přichází některé česky mluvící eshopy. Článek bude klíčově zaměřen na šedý dovoz, který se u našich eshopů jak se říká vryl pod kůži.

Ten nabízí tohle onen zase tohle, ale vše je zaměřené na zisk, který doprovází celý tento mobilní business. Začíná to asi takto. Přijdu na jakýkoliv webový portál, který shromažďuje informace z českých eshopů a kliknu na seřadit podle ceny. To je v tomto prostředí ta největší chyba, kterou můžete udělat. Tímto jste si řekli totiž o šedý dovoz, který primárně láká hlavně cenou, jež je někdy v řádech tisíců korun pod bodem oficiálního prodeje.

A jak se v tomto případě pozná šedý dovoz?

A jak se v tomto případě pozná šedý dovoz? Jednoduše. V první řadě se podívejte na krabici výrobku, zde je možnost poznat neoficiální dovoz jako první. Krabice totiž nevlastní loga, která by měla na svém triku mít. Druhým prvkem, který ukazuje na tzv. šedivku je absence českého manuálu, jež musí prodejce zajistit a měl by být přiložený u každého výrobku distribuovaného v České republice. Specialitou našich eshopů je také do popisku uvést – distribuce pro státy EU, zde je neoficiální dovoz zaručen.

Českou distribuci poznáte také mimo jiné malou samolepkou pod baterií, která zkratkou označuje stát, pro který byl telefon určen. Směrodatně lze také eliminovat šedý dovoz přímo u oficiálního distributora pomocí unikátního IMEI, který je přiřazen ke každému telefonu.

Pro prodejce i kupující je lákadlem samozřejmě nízká cena šedého mobilu, kterou během sekundy poženou do nebeských výšin, i tak se ale drží v rámci trhu na nízké cenové hladině. Můžete se tak setkat s mobilem třeba z Polska, který samozřejmě nepodporuje češtinu, ta tam určitě byla nahrána v nějakém z  neautorizovaných servisů právě v naší zemi. Telefony určené pro EU trh mají v sobě určitě na výběr z několika evropských jazyků, to ale není vodítkem proto, aby byl telefon z oficiální české distribuce.

Jednoduše proto, že se jich výrobce zřekne

Proč jsou tzv. šedé telefony tak levné? Jednoduše proto, že se jich výrobce zřekne. Každá oprava totiž s sebou nese náklady a strčit tak nějakému prodejci do ruky telefon a říci, máš to levnější, starej se tedy o kompletní servis a mi od toho dáváme ruce pryč. Na druhou stranu má prodejce povinnost na zboží podávat dvouletou záruku, což je pro některé eshopy velký problém, poté se staví do pozice výrobce a od opravy velice rychle dávají ruce pryč.

Je opravdu šedý dovoz matně šedý?
Je opravdu šedý dovoz matně šedý?

„Někteří prodejci mají v obchodních podmínkách na reklamaci vyhrazenou delší dobu, někteří se snaží reklamacím vyhýbat,“ říká Tomáš Hodboď ze srovnávače cen Heureka.cz. Dodává, že jsou však i prodejci, kteří zboží ze šedého dovozu bez problémů reklamují na své náklady. Vyřizují reklamace včas a zákazník tak není nijak omezen. Pokud by si ale chtěl kupující předmět ze šedého dovozu nechat opravit v autorizovaném servisu, bude si tuto opravu hradit sám.

Jedna z otázek je, nespadl vám telefon do vody či na zem

Většinou se stává, že si kupující ani neuvědomuje, že si zakoupil telefon z neoficiální distribuce. A třeba na to ani nepřijde, tedy do té doby, než bude nucen navštívit prodejce a oznámit mu, že už jeho smartphone nejeví známky života.

Jedna z otázek je, nespadl vám telefon do vody či na zem? Poté následuje rozuzlení, spadl na zem, tedy je vidět odřenina. V tomto kole se řadíte do pozice prohrávajícího a nezbývá vám, než se pustit do sporu přes soudního znalce, který vyvrátí, že se s telefonem nic nestalo, a že je vada na kráse zapříčiněna jen častým vytahováním z pouzdra či kapsy. Teoreticky, pokud zakoupíš telefon přes internet, máš do 14 dnů právo ho vrátit bez udání důvodu. Mohl bych zde jmenovat spoustu eshopů, které nejsou svojí šedivou pověstí zrovna proslaveni, ale seznam by byl asi nekonečný, protože každým dnem takovéto levné krámečky umírají, ještě dříve, než jsou vůbec spuštěné.

Téma šedého prodeje je taktéž decentně spjato s brandovanými a nebrandovanými telefony. My si zde v rychlosti představíme tyto dva pojmy.

 • Brandovaný telefon – telefon, jehož firmware je upraven pro potřeby operátora – tapety, úvodní logo operátora, animace či úvodní melodie.
 • Nebrandovaný telefon – mobil, který není nijak speciálně upravován pro požadavky operátora.

Výslovně doporučuji zakupovat výrobky od oficiálních distributorů, protože jen tehdy máte v ruce eso v podobě solidního obchodu, reklamace a plnohodnotného servisu. Nekupujte zajíce v pytli. Máte-li zkušenosti s šedým dovozem, podělte se o ně do komentářů, budeme jen rádi. Děkujeme.

Profi monitor Philips 221P3LPYES

Společnost MMD Monitors & Displays Czech Republic uvádí na trh nový monitor od společnosti Philips. Model 221P3LPYES je určen všem profesionálům, kteří kladou na monitor maximální nároky. Potěší však také všechny, kteří mají rádi nízké účty za elektřinu a ochranu životního prostředí.

 • Inteligentní technologie PowerSensor šetří až 80 procent nákladů
 • Nastavení výšky o 130 mm pro ideální polohu při sezení
 • DisplayPort přenáší digitální signály jedním kabelem

Monitor 221P3LPYES je vybaven unikátní technologií společnosti Philips – PowerSensor – která automaticky zjišťuje přítomnost uživatele před monitorem. Ve chvíli, kdy se na monitoru nepracuje, automaticky sníží spotřebu. Díky tomu je možné ušetřit až 80 procent všech nákladů na elektrickou energii.

Nový model pečlivě dodržuje i další ekologické standardy. Certifikace EPEAT Gold zaručuje minimální uhlíkovou stopu, displej neobsahuje rtuť a vypínač ZeroWatt garantuje nulový příkon elektrické energie ve chvíli, kdy je monitor zcela vypnutý.

Ergonomický design monitoru zaručuje všem uživatelům dokonalý komfort při práci nebo sledování videí či hraní her. Nastavení výšky o 130 mm a možnost otáčení obrazovky o 90 stupňů a inteligentní systém kabeláže přizpůsobí monitor každému přání.

Monitor je vybaven reproduktory, DisplayPortem a USB hubem se 4 porty pro snadné připojení.

Technické parametry:

 • Typ LCD panelu: TFT-LCD
 • Optimální rozlišení: 1920 x 1080 při 60 Hz
 • Úhlopříčka: 21,5“
 • Formát obrazu: 16:9
 • Odezva: 5 ms
 • Jas: 250 cd/m2
 • SmartContrast: 20 000 000 : 1
 • Hmotnost: 5,64 kg
 • Doporučená cena: v EU za 3700 Kč bez DPH

O MMD

MMD je nová společnost založená v roce 2009 licenčním ujednáním se společností Philips, jejímž výlučním vlastníkem je koncern TPV. MMD disponuje výhradními právy na prodej a marketing LCD monitorů Philips po celém světě. Kombinací silné značky Philips a výrobních zkušeností TPV chce MMD oslovit široké spektrum klientů a nabídnout na trh inovativní produkty.

MMD je společnost s mezinárodní působností, její ústředí sídlí v Amsterodamu. Operace na východoevropském trhu zajišťuje pobočka v Praze (MMD Monitors & Displays Czech Republic). Prostřednictvím sítě místních prodejců a distributorů MMD spolupracuje se všemi předními evropskými distributory a maloobchodními prodejci výpočetní techniky. Designová a vývojová centra společnosti sídlí na Tchajwanu a v Eindhovenu.

Společnost MMD Monitors & Displays Czech Republic je dodavatelem LCD monitorů značky Philips na český a slovenský trh. V České republice spolupracuje s předními českými distributory ICT technologií, jako je AT Computers, Tech Data Distribution, SWS a 100MEGA distribution. Na Slovensku pak LCD monitory Philips distribuuje prostřednictvím společnosti BGS eDsystem, AT Computers a 100MEGA distribution. Více informací o společnosti hledejte na www.mmd-p.com.

Přenosný Plextor PX-L611U DVD

Představíme vám novou vypalovací mechaniku Plextor PX-L611U, která měří 137 x 22 x 137 mm, váží pouhých 330 gramů a vypalování DVD zvládne rychlostí 8x a CD 24krát.

Připojení je řešeno portem USB 2.0, 2 MB vyrovnávací paměti, podpora LightScribe a nese doporučenou cenovku 59 Euro. Pokud jste příznivci externího vypalování, neváhejte a šáhněte po značce, která mluví za vše. Plextor je podpořen dvouletou zárukou na vrácení zboží.