Tiskové zprávy

Co může Cardano změnit skrze decentralizaci

Foto: Lidé
Foto: pixabay.com, Tag: Lidé

Mnozí nováčci v oblasti kryptoměn nemají jasno v tom, co přesně decentralizace je a hlavně co může změnit. V tomto článku se podíváme na to, jak je protokol Cardano decentralizovaný, a poté se budeme zabývat tím, co všechno může decentralizace v naší společnosti změnit.

JAK FUNGUJE CENTRALIZOVANÝ SVĚT

Internet je základem toho, co děláme, a vše, co se děje na digitální úrovni, má přesah do fyzického světa. Pokud chceme s někým na dálku vyměňovat hodnoty, musíme se o to nejprve postarat ve fyzickém světě. To znamená, že Alice i Bob si musí založit účet u své banky. V praxi to vypadá tak, že navštíví pobočku, předloží o sobě potřebné informace a úředník jim účet založí. Pokud chce Alice poslat Bobovi peníze, musí ho požádat o číslo jeho účtu.

Bob pak uvidí transakci od Alice ve svém internetovém bankovnictví a bude znát její bankovní účet. Je důležité si uvědomit, že banka hraje při zpracování transakce roli zprostředkovatele. Co to vlastně znamená být centralizovaným zprostředkovatelem v tradičním světě?Má dvě roviny: digitální a sociální. Na digitální úrovni to znamená, že mezi Alicí a Bobem existuje server, který spravuje správce.

Foto: Cardano (ADA)
Foto: Cardano (ADA)

Často je to více serverů, například pokud mají Alice a Bob každý jinou banku nebo sídlí v jiné zemi. Na úrovni síťového připojení to znamená, že se Alice musí připojit k serveru banky prostřednictvím svého bankovního klienta, aby mohla odeslat požadavek na transakci. Alice nedrží peníze v peněžence ani v ruce. Peníze existují v digitální podobě na serveru a Alice pouze zasílá požadavek na odeslání části peněz na Bobův bankovní účet. Peníze v bance jsou v podstatě jen číslem v centralizované databázi.

Aličina banka posílá peníze na Bobův bankovní server. Pokud se chce Bob ujistit, že peníze dorazily, musí se připojit k serveru své banky prostřednictvím svého bankovního klienta. Proces odeslání bankovní transakce využívá architekturu klient-server. Aby se Alice mohla připojit k serveru, musí znát potřebné přihlašovací údaje pro připojení, které jí poskytne banka.Proces jsme popsali z technického hlediska. Sociální rozměr operace je však důležitější. Aby Alice mohla odeslat transakci, musí být spuštěn bankovní server a vše musí být dobře nastaveno. O to se starají správci banky. Nad administrátory je však celá hierarchie úředníků, pravidel a zákonů, které je třeba respektovat.

Banka může rozhodnout, komu a za jakých podmínek otevře účet. Banka sleduje své obchodní zájmy, což samo o sobě může být diskriminační. Kromě toho musí banka respektovat zákony dané země a uposlechnout požadavek na předání informací o transakcích nebo zmrazení účtu, pokud si to úřad přeje. Transakce jsou monitorovány a podezřelé jsou hlášeny úřadům. Transakce je provedena pouze v případě, že splňuje všechna pravidla a podmínky. Jednotlivec může díky své moci nebo postavení zabránit provedení transakce.Centralizace má však i své světlé stránky. Právní systém je nezbytný v případě, kdy Alice pošle Bobovi peníze, ale Bob odmítne dostát svým závazkům vůči Alici. Zároveň jí nechce peníze vrátit. Alice může najít oporu v právním systému a získat své peníze zpět.

Bob nemůže digitální systém zneužít ve svůj prospěch. Banka zná Bobovu identitu a je povinna tuto informaci poskytnout právnímu systému.Bez právního systému by skrze blockchain nefungovaly ani běžné internetové platby. Jakmile zaplatíte za zboží, které vám obchod následně nepošle, nemáte jinou možnost než využít právní systém a požádat o pomoc při řešení konfliktu. Peníze fungují díky státu a všem institucím, které zaručují, že nikdo nebude podvádět. Podvodníky je třeba trestat, protože jen díky tomu si společnost udržuje důvěru, že může spolehlivě nakupovat zboží na internetu. Jistě by vás napadlo mnoho dalších příkladů, kdy je důležitý dohled úřadů.

Technologické inovace nám mohou pomoci zvýšit spolehlivost používání decentralizovaných peněz, ale stoprocentní decentralizace pravděpodobně není možná.Digitální a sociální aspekty centralizovaných služeb byly během jejich dlouhé historie poměrně dobře sladěny. Systém má své špatné i dobré stránky a jeho kvalita se může v jednotlivých zemích výrazně lišit. Někde jsou transakce zdarma a velmi rychlé i o víkendu. Jinde finanční infrastruktura zcela chybí nebo je velmi nekvalitní. Otázkou je, jakou kvalitu může decentralizovaný systém poskytnout a co všechno může změnit.Na obrázku 1 vidíte schéma fungování banky v centralizovaném světě.

roadmapa-cardano

Předpokládejme, že Alice a Bob mají bankovní účet u stejné banky. Provedení transakce je plně v moci banky a jejích zaměstnanců. Banka působí ve státě, takže podléhá místní zákonodárné, výkonné a soudní moci. Jak bylo uvedeno výše, toto rozložení moci má své výhody i nevýhody. Pokud je Bob terorista, je pro něj nevýhodné využívat centralizované služby. Pravděpodobně si ani nezřídí bankovní účet a pracuje pouze s hotovostí. Pokud je Alice důvěřivá a platí Bobovi za práci předem, je pro ni tento systém velmi výhodný. Právní systém může Boba donutit, aby své závazky vůči Alici splnil, nebo jí je vrátil. Všimněte si, že Alice nežádá banku, tj. zprostředkovatele transakce, o řešení problému, když Bob neplní své závazky. Alice se musí obrátit na právní systém, který může požádat banku o spolupráci.

JAK PROVÉST TRANSAKCI V SÍTI CARDANO

Celá krása decentralizace spočívá v tom, že rozhodovací pravomoc nemají jednotlivci, ale větší skupina lidí, kteří jsou na sobě nezávislí. Tito lidé jsou ekonomicky, ale i společensky motivováni k tomu, aby se v ekosystému sítě Cardano chovali férově. Síť tedy nemá jediné centrum moci, a to ani na úrovni sítě, ani na úrovni společnosti.V daných časových intervalech vytváří síť Cardano bloky, které obsahují všechny transakce, jež aktuálně čekají na zpracování. Transakce se šíří po celé síti do uzlů tzv. pool operátorů. Tyto pooly jsou vzájemně propojeny, jak ukazují černé šipky na obrázku 2. Vidíte, že pooly Cardano provozují Carol, Dave, Eve a Frank. Každý pool se nachází v jiné zemi. Není předem známo, který pool bude produkovat nový blok. Jednotlivé pooly se ve výrobě bloků střídají.

Pokud je transakce platná, tedy v souladu s pravidly protokolu, dříve nebo později se dostane do bloku a hodnota se převede.Je na svobodné volbě každého, zda se stane pool operátorem Cardano. Na úrovni protokolu neexistují žádná omezení. Každý, kdo má potřebné technické znalosti, vybavení a dostatečné finanční prostředky, může začít vyrábět bloky a podílet se na decentralizaci sítě. V ekosystému Cardano se můžete na decentralizaci podílet, i když nechcete nebo nemůžete provozovat vlastní pool. Pokud si koupíte mince ADA, můžete je delegovat na pool, kterému důvěřujete. Systém je v podstatě analogický k těžbě PoW. Rozdíl je v tom, že konsensus PoS je inkluzivnější než PoW, protože se decentralizace můžete účastnit pouze prostřednictvím mincí ADA.

Nemusíte si kupovat drahé těžební zařízení a platit za náklady na elektřinu, jako je tomu u sítí PoW. Delegování mincí je na obrázku 2 znázorněno modrými šipkami. Jak vidíte, lidé z jedné země mohou delegovat své mince do poolu, který se fyzicky nachází v jiné zemi. Nenechte se zmást složitostí šipek na obrázku. Výhodou decentralizace je, že je poměrně složitá a obtížně rozluštitelná. Velkou výhodou decentralizace je anonymita účastníků, provozovatelů poolu a delegátorů.Každý se může svobodně rozhodnout, že si koupí mince ADA a podpoří tak sílu poolu.

Čím je pool silnější, tj. čím více mincí ADA za ním stojí, tím častěji pool produkuje bloky. Pokud se pool nechová v nejlepším zájmu ekosystému, mohou lidé delegovat své mince do jiného, výkonnějšího poolu. Za každým poolem tedy stojí nezávislý operátor, na kterého dohlíží daný počet delegátorů. To může být při velkém počtu mincí jen 10 delegátů, nebo při menším počtu mincí větší počet. V ideálním případě bude rozdělení mincí mezi lidmi růst, a tím i decentralizace sítě Cardano. Růst bude i počet poolů. Bylo by hezké, kdyby v každé zemi na světě existovalo několik nezávislých poolů. Je třeba poznamenat, že provozovatelé poolů a jejich delegátoři se navzájem neznají.

TIP na článek: Kryptoměna může změnit Afriku. Etiopie se rozhodla adoptovat Cardano

Technologie je cenná, pouze pokud je adoptovaná a použita k řešení skutečných problémů. Veřejnou síť si mohou osvojit jednotlivci, ale to neznamená, že instituce nebo dokonce vláda se nemohou rozhodnout použít ji také. Stalo se to. Etiopie se rozhodla adoptovat Cardano.

Všimněte si, že ačkoli je síť Cardano decentralizovaná na úrovni sítě, provozovatelé poolů a všichni uživatelé nadále žijí ve svých státech. Zákonodárná, výkonná a soudní moc má tedy stále velký vliv na fungování a ovlivňování. Uplatňování zákonů a předpisů je pro kryptoměny velkým tématem a v tomto článku se ho pouze dotkneme. Lidé sice žijí ve státech, ale pokud začnou používat decentralizovanou síť, ocitnou se někde na pomezí centralizovaného a decentralizovaného světa. Dalo by se dokonce říci, že lidé si mohou do jisté míry vybrat, v jakém světě chtějí žít. Používáním blockchainových sítí lidé nepřestávají být občany svých zemí a stále musí dodržovat zákony a platit daně.

Na obrázku 3 vidíte, jak probíhá transakce v síti Cardano. Jak vidíte, Alice a Bob jsou napůl v modré elipse a napůl ve žluté. Je to proto, že na úrovni sítě jsou plně v decentralizovaném světě, ale ve fyzickém světě zůstávají v centralizovaném.Pokud chce Alice poslat mince ADA Bobovi, stejně jako v předchozím příkladu s bankou, děje se následující. Aličina transakce půjde nejprve do poolu provozovaného operátorem Dave. Transakce je postupně propagována ostatním poolům Cardano, aby se o ní dozvěděli operátoři Carol, Eve a Frank. Pool, který jako první vytvoří blok, získá právo transakci zařadit.

Může to být kterýkoli z poolů. Díky tomu je velmi obtížné transakci cenzurovat nebo požadovat, aby se neuskutečnila. Pokud by například Dave dostal za úkol vyrobit blok a z nějakého důvodu by transakci do bloku nezahrnul, v dalším kole by byl výrobou bloku pověřen pool Eve, a ta by transakci zahrnula. Jakmile se transakce dostane do bloku, Bob v podstatě vlastní mince ADA a transakci nelze zvrátit.Hlavní rozdíl mezi blockchainem a bankou spočívá v tom, že mince ADA, stejně jako všechny vydané tokeny v síti Cardano, jsou vždy ve vlastnictví samotných uživatelů.

Síť jako decentralizovaný zprostředkovatel a ten, kdo je zodpovědný za převod hodnoty, může s mincemi nakládat podle pravidel protokolu nebo podle pravidel chytrých smluv, ale nemůže dělat nic jiného. Síť jako taková nemůže prostřednictvím provozovatelů poolu rozhodnout o tom, že vám mince nějakým způsobem odebere nebo zmrazí účet.Zákonodárná, výkonná a soudní moc v dané zemi nemá šanci transakci zabránit, protože se může dostat do bloku v jiné zemi. Cardano je veřejná globální blockchainová síť, takže předpisy jedné země nemají vliv na fungování sítě v jiných zemích. Díky tomu je poměrně obtížné prostor kryptoměn regulovat. Daný stát může svým občanům zakázat používání kryptoměn na svém území, ale nemůže zabránit fungování sítě. Pokud se občané rozhodnou porušit zákon a síť používat, síť jejich transakce zpracuje, protože jí je jedno, čí transakce zpracovává. Síť může začít používat doslova kdokoli na planetě. Stačí si nainstalovat peněženku Cardano.

Pokud máte přístup k internetu, můžete začít využívat vše, co Cardano nabízí.Zákonodárná, výkonná a soudní moc budou i nadále určovat pravidla hry ve fyzickém světě. V případě Cardana je však jeho pozice slabší, protože žádná moc na světě nemá možnost měnit data v blockchainu. Kdokoli může blockchain analyzovat, spojovat adresy blockchainu se skutečnými identitami, ale není možné navenek měnit vlastnictví, které na těchto adresách sídlí. To neznamená, že výkonný orgán nemá žádné pravomoci. Pokud Alice zaplatí Bobovi předem za práci a Bob odmítne práci vykonat a vrátit peníze, Alice se stále může obrátit na orgány dané země, aby konflikt vyřešily. Orgán tak může Boba donutit, aby slíbenou práci vykonal, vrátil peníze prostřednictvím blockchainové transakce, nebo ho potrestat.

Na úrovni transakční sítě neexistuje způsob, jak by blockchain zajistil, aby účastníci ve fyzickém světě jednali spravedlivě. Pokud se mají blockchainové sítě masově rozšířit, budeme vždy potřebovat autority, které nám pomohou řešit konflikty.Pokud Alice a Bob mají nějaké nekalé aktivity a chtějí si vyměňovat hodnoty na dálku, blockchain je pro ně ideální. Transakci v blockchainu nelze zabránit, takže pokud Alice a Bob mohou být dostatečně anonymní a nevadí jim, že transakce bude v blockchainu navždy, blockchain jim nabízí řešení.

CO JE CÍLEM DECENTRALIZACE?

Cílem každé sítě je, aby byla na úrovni sítě co nejvíce decentralizovaná. Po dosažení tohoto cíle se můžeme ptát, jak lze koncept decentralizace prosadit na společenské úrovni a co se v důsledku toho může změnit ve fungování naší společnosti. Decentralizace ve skutečnosti není ani tak o tom, jak dobře je Cardano decentralizované ve srovnání s konkurencí. Nechápejte nás špatně, Cardano si v oblasti decentralizace blockchainu vede velmi dobře a rozhodně je jednou z nejvíce decentralizovaných sítí v oblasti kryptoměn. Ale o tom tento článek není. Správnou otázkou je, co se nám zatím podařilo decentralizovat na sociální úrovni a jak daleko můžeme zajít.Technologie blockchainu je alternativou ke stávajícím službám. Cílem týmů je poskytovat technologii, která je lepší než tradiční služby.

Cílem komunity je přesvědčit lidi, že používání decentralizovaných služeb nám může přinést určité výhody a změnit některé věci, které jinak změnit nemůžeme. Čím více lidí přijme Cardano a další veřejné sítě, tím více poroste tlak na regulaci. Je důležité si uvědomit, že současný politický systém je centralizovaný. Problém lze vnímat jako střední cestu mezi centralizací a decentralizací, kdy moc centralizace pochází především z fyzického světa prostřednictvím tradičních autorit, zatímco moc decentralizace pochází ze světa technologií. Některé výhody decentralizace se mohou vytratit, pokud budou předpisy příliš přísné a důsledně vynucované. V současné době je centralizace stále silnějším hráčem na bitevním poli a většině lidí na planetě to vyhovuje.

Než si povíme o tom, co se vlastně zatím podařilo decentralizovat, vysvětlíme si, co nám Cardano a další sítě vlastně nabízejí.V širším kontextu je decentralizovaná síť v podstatě jen soubor pravidel, která nemůže měnit jednotlivec. Pravidla jsou přijímána většinou, a pokud mají být změněna, musí s nimi souhlasit většina komunity. Všimněte si, že z pohledu běžného uživatele jsou podstatná právě pravidla nebo určité funkce. Zde lze pozorovat určitou paralelu s tradičním centralizovaným systémem. Naše společnost se řídí pravidly a zákony, které většina populace přijímá a respektuje. Existuje však menšina, které se pravidla nemusí líbit a záměrně je porušuje.

TIP na článek: Seznam kryptoměn, které jsou distribuovány v omezeném množství

Při výběru kryptoměn vhodných pro investici může hrát roli také to, jestli jsou distribuovány v omezeném množství, nebo existuje teoreticky nekonečná zásoba. Některé kryptoměny jsou totiž inflační a od ostatních peněz se tedy moc neliší.

V každé společnosti existují opatření, která mají zabránit tomu, aby menšina narušovala práci a spokojený život většiny. Existují země, které jsou demokratické, a bohužel také země, které jsou autoritářské. Může se stát, že pravidla hry určuje menšina na úkor většiny. Pro účely tohoto textu je důležité vědět, že ve společnosti vždy existuje vybraná skupina lidí, která pravidla určuje a mění.Jaké pravidlo je ve světě blockchainu nejdůležitější ze všech? Asi každý by odpověděl, že mincí BTC bude pouze 21 milionů. Podobně asi většina fanoušků Cardana ví, že bude existovat pouze 45B mincí ADA. Můžeme říci, že se nám podařilo vytvořit decentralizovanou měnovou politiku, kde komunita lidí dohlíží na pravidla týkající se vydávání mincí a jejich maximálního počtu.

Připomeňme, že v tradičním světě jsou za měnovou politiku zodpovědné centrální banky. Tyto banky tak v podstatě určují skutečnou kupní sílu peněz. Za fiat měnami stojí státy a jejich ekonomiky. Většina obyvatelstva důvěřuje svým vládám, a tedy i fiat měnám. Důvěra ve vlády může v průběhu času kolísat nebo dokonce trvale klesat, ale lepší alternativu zatím nemáme.Potřebujeme kromě pravidel definujících decentralizovanou měnovou politiku také decentralizovanou síť? Ano, potřebujeme. Mince ADA, stejně jako mince BTC, jsou vzácná aktiva, jejichž síla spočívá především v tom, že je můžeme nejen přímo vlastnit bez centralizovaného prostředníka, ale také posílat transakce.

Síla peněz, ale i všech ostatních aktiv spočívá především v tom, že s nimi můžeme disponovat a posílat si je navzájem. Na převody hodnot musí dohlížet síť blockchain, která dokáže sledovat, kolik mincí má být v daném okamžiku v oběhu. Pokud by například mince ADA byly v držení banky, jako je tomu u fiat měn, transakce by mohli být zcela zdarma a k vypořádání by došlo během několika sekund. Transakce by byly dokonce více anonymnější, protože by o nich věděli pouze účastníci a banka. Jakmile bychom toto dovolili, všechny výhody blockchainu by se ztratily. Banka by vám opět mohla zmrazit účet a zabavit peníze. Mohla by vám účtovat vysoké poplatky nebo zneužít informace o transakcích. Banka by dokonce mohla nafouknout maximální počet mincí.

To znamená, že by držela méně mincí ADA, než by lidé měli na svých účtech.Největší výhody blockchainu spočívají v pravidlech, která se vztahují na transakční síť. Transakční síť je to, co vám umožňuje poslat transakci někomu jinému. Držet mince v peněžence bez možnosti poslat je někomu jinému by nemělo smysl. Ve chvíli, kdy by mince držela banka, která by je mohla poslat někomu jinému, důvěra by byla opět v banku, a ne v decentralizovanou síť. Vlastnosti, jako je odolnost transakcí vůči cenzuře, dostupnost sítě po celém světě s možností začít síť používat bez povolení, stejná pravidla pro všechny, ověřitelnost transakcí v blockchainu a další, jsou na blockchainu to nejdůležitější.

Co je důležitější, měnová politika nebo vlastnosti transakční sítě. Obojí spolu souvisí, ale dalo by se namítnout, že vlastnosti transakční sítě a záznamy v blockchainu jsou užitečné i mimo nativní ADA mince Cardano sítě. Měnová politika je důležitá především pro ekonomickou udržitelnost sítě. Jejím prostřednictvím lze zajistit decentralizaci a bezpečnost sítě. Sekundární význam má měnová politika jako investice. Jakmile je však decentralizace sítě zajištěna, lze transakční výhody sítě a blockchainu využít pro další aktiva. Prozatím jsou nejlepším využitím stabilní mince.

Na planetě je mnoho lidí, kteří nemají bankovní účet. Pokud mají přístup k internetu, mohou si nainstalovat peněženku Cardano a v tu ránu mohou přes síť Cardano posílat jakákoli aktiva včetně stable coins. Dalo by se říci, že tímto způsobem mají v podstatě bankovní účet, protože mohou bezpečně posílat peníze jiným lidem přes hranice svých států. Tito lidé se nemusí starat o existenci mincí ADA a měnovou politiku projektu. Stačí jim, aby byla k dispozici síť a oni mohli ukládat své peníze do blockchainu. Vraťme se nyní k naší původní otázce. Co jsme vlastně dosud decentralizovali? Jsou to také transakční sítě. Blockchain tedy do jisté míry konkuruje projektům, jako jsou PayPal a VISA.

Z hlediska škálovatelnosti blockchain za těmito tradičními službami zatím zaostává. To je určitě jeden z důvodů, proč je přijetí kryptoměn z hlediska jejich používání relativně nízké. Pomalé a drahé transakce v blockchainu v podstatě brání přímému používání na denní bázi.Je cílem decentralizace nahradit služby Paypal a VISA? Samozřejmě, že je, pokud je naším cílem stát se zodpovědnými za své finanční prostředky a data. Jakákoliv třetí strana, která drží naše prostředky, představuje rizika spojená s centralizací. Nejenže se vrací důvěra k centralizovaným službám, ale je to také bezpečnostní problém pro veřejné sítě. Existence sítí je do jisté míry závislá na vybraných transakčních poplatcích. Pokud lidé nebudou používat první vrstvu protokolů blockchainu, sítě přestanou být bezpečné.

Lze říci, že pokud lidem záleží na měnové politice, musí používat přímo decentralizovanou síť a nic jiného.Centralizace nemusí být nutně špatná. Pokud dodržujete společenská pravidla, o své peníze nepřijdete. Pokud tedy důvěřujete státu, pravděpodobně nemáte problém důvěřovat bankám a všem službám, které s penězi souvisejí. Věc má však ještě jeden rozměr. Technologie blockchain má potenciál udělat víc než jen decentralizovat tradiční transakční služby a zřízení bankovního účtu. Jak jsme již řekli, vše kolem nás se točí kolem pravidel. Pravidla může porušit někdo, kdo má určitou moc nebo odvahu. Ten, kdo má moc, má obvykle nějaké informace, které ostatní nemají. To vám může poskytnout určité výhody. Decentralizovaná síť nemusí být nutně jen o transakcích, ale také o definování pravidel. Chytré kontrakty mohou nad transakční sítí vytvářet logiku rozhodování. Díky tomu může koncept decentralizace narušit ostatní tradiční služby. Definování pravidel a jejich následné používání, kdy za jejich provádění odpovídá decentralizovaná síť, mění pravidla hry.

Bankovní služby budou narušeny jako první. Jakmile se stabilní mince více prosadí, bude Cardano přímým konkurentem bank, pokud jde o zakládání účtů a zasílání transakcí. Založení účtu bude zcela zdarma, odesílání transakcí za blockchainové poplatky. Díky chytrým kontraktům může být brzy narušen i sektor půjček, spoření a pojišťovnictví. Je důležité poznamenat, že tato odvětví nelze narušit volatilními mincemi ADA, ale pouze stabilními mincemi nebo tokenizovanými aktivy.Je důležité zmínit, že cílem decentralizace není nutně vzít lidem pracujícím v bance pracovní místa a mít banky, které fungují zcela bez lidí. Lidé budou stále potřeba k posuzování rizik, poskytování poradenství nebo pomoci s nastavením inteligentních kontraktů.

Dalo by se říci, že díky chytrým smlouvám se některé procesy automatizují, což staví banku a zákazníky na roveň. Bankovní úředníci budou placeni za kvalitní služby, nikoli za vlastnictví technologické infrastruktury. Pravidla budou jednodušší a banka ani uživatelé je nebudou moci měnit. Banka tedy bude využívat stávající infrastrukturu Cardano, ale nebude ji vlastnit.Koncept decentralizace rozhodně nemusí končit u měnové politiky a transakční sítě. Obecně je cílem decentralizace vytvoření nových mocenských struktur, které jednotlivcům odebírají velkou část rozhodovacích pravomocí. Nemusí nutně jít o úplné nahrazení lidí pracujících ve stávajících službách technologiemi, ale spíše o zefektivnění procesů, zvýšení transparentnosti, předání větší rozhodovací pravomoci do rukou jednotlivců atd. Svět je příliš složitý na to, aby si vystačil s pravidly měnové politiky.

Svět potřebuje mnohem více pravidel. Cardano umožní definovat pravidla například pro tvorbu mincí, podmíněnou výměnu aktiv, službu úschovy aktiv a tak dále. Cardano dokonce umožní pracovat s identitami lidí a lidé již mohou decentralizovaně hlasovat o tom, jaké projekty se mají financovat. Catalyst je pravděpodobně největším experimentem, pokud jde o decentralizované hlasování na blockchainu. Lidé držící mince ADA budou jednoho dne hlasovat o pravidlech a případných změnách protokolu. Tým tak bude zodpovědný za plnění vůle většiny uživatelů. Lidé mohou dokonce hlasovat o tom, který tým změny provede. Zatím to funguje dobře a tento koncept bude možné přenést i na tradiční instituce.Chytré smlouvy mohou definovat pravidla pouze pro dva účastníky, ale také pro určité skupiny, bez ohledu na to, jak je skupina velká. Jedná se o velmi silný koncept. Skupina lidí si může mezi sebou definovat určitá pravidla a pomocí decentralizované infrastruktury se starat o jejich plnění.

Zákonodárná, výkonná a soudní moc bude v decentralizovaném světě stále existovat, ale pouze jako jakýsi ochránce poslední instance.Svět by mohl fungovat podobně jako na obrázku 4. Alice a Bob jsou plně v decentralizované síti, proto jsou v modré elipse. Sami rozhodují o tom, jaké služby budou využívat, a hlasují o pravidlech společnosti, ve které žijí. Stále budou existovat autority, které budou vykonávat svou práci a ponechají si právo řešit konflikty. Kriminální činnost bude fenoménem, kterého se naše společnost nikdy nezbaví. Autority však budou také více využívat blockchain a je na nás, do jaké míry. Ve svobodné zemi by měli pravidla hry určovat lidé, nikoliv politici. Pokud je většina přesvědčena o výhodách používání blockchainu, neměl by být problém dotlačit instituce k tomu, aby blockchain používaly na správných místech.Zvenčí si možná ani nevšimnete, že se něco změnilo.

Změna nemůže nastat náhle. Bude spíše postupná a bude respektovat technologický pokrok a možnosti. Navíc je možné, že v každé zemi bude změna probíhat jiným tempem. Jakmile se technologie prosadí v jedné zemi, ostatní ji budou časem následovat.Uveďme si jeden praktický příklad za všechny. Jako občan určité země budete vždy povinni platit úřadům daně. Decentralizace na tom nic nezmění. Co však změnit může, je samotný výběr a využití těchto prostředků. Běžný občan neví, kolik se na daních skutečně vybere a co se s nimi děje dál. Úřady mohou své občany informovat, ale zde vše stojí na důvěře. V demokratické společnosti by měly fungovat audity a další kontrolní orgány, ale i zde musí občané většinou více důvěřovat, než si věci sami ověřovat. Paradoxně banky přesně vědí, kolik se vybere na daních, a často také to, co úřady s penězi dělají.

Co kdyby občané mohli sledovat finanční toky úřadů a tím si ověřit, že vybrané daně nebudou zpronevěřeny nebo rozkradeny? A co kdyby občané mohli na místní úrovni hlasovat o tom, za co bude obec utrácet své peníze? Čistě teoreticky by bylo možné, že úřady nebudou disponovat finančními prostředky přímo. Prostředky by mohly být pouze v úschově a lidé by hlasováním rozhodovali o tom, komu a na jaký účel mají být poslány. Peníze by mohl utrácet přímo příjemce, nikoliv samotné úřady.V síti Cardano jsou poplatky z transakcí ukládány do pokladny a část z nich je použita na financování projektů Catalyst. Lidé hlasují o tom, jaké projekty budou financovány. To je velmi podobné tomu, co jsme popsali u výběru daní a následného rozdělování finančních prostředků. Je vlastně na nás občanech, abychom tento decentralizovaný princip prosadili do praxe. Úředníci by v podstatě jen navrhovali, co by mohlo být financováno. Občané to však mohou udělat sami. Role úřadů by se tak mohla zásadně změnit.

SVOBODA

Podívejme se znovu na všechny obrázky. Jak vidíte, největší rozdíl je mezi obrázky 1 a 3. Červená elipsa na obrázku 1 představuje centralizovanou banku. Žlutá elipsa představuje centralizovaný fyzický svět včetně úřadů. Alice a Bob jsou zcela vydáni na milost a nemilost centralizované autoritě. Banka ví, kolik oba vydělávají, co nakupují a komu posílají transakce. Banka může diktovat a měnit podmínky jejich bankovního účtu. Pokud někdo pošle velkou transakci, banka ji může pozastavit a ptát se na původ peněz. Podobné by to bylo, kdyby se místo banky jednalo o Facebook.

Facebook o vás shromažďuje spoustu údajů a aniž byste si to uvědomovali, v podstatě ovlivňuje vaše rozhodnutí a názory. To lze považovat za nesvobodu, která pramení z nerovného postavení.Na obrázku 3 představuje modrá elipsa decentralizovaný svět. Alice a Bob jsou částečně v decentralizovaném světě a částečně v centralizovaném světě. Obrázek 3 tedy představuje současný stav přijetí kryptoměn.

Lidé mohou technologii blockchain používat a již nyní z ní mají prospěch. Mohou rychle a levně posílat hodnoty, což bude výhodné zejména pro lidi bez bankovního účtu. Zároveň se tím chrání jejich soukromí. Navíc mohou spekulovat na růst hodnoty kryptoměn a bránit se proti inflaci. To je výhodné pro jednotlivce, ale ne pro celou společnost. Občané mají stále stejná práva a povinnosti vůči úřadům. Pokud je v zemi například vysoká korupce, na životních podmínkách se nic nezmění.Na obrázku 4 jsou také úřady částečně v decentralizovaném světě.

Centralizace se nikdy nezbavíme, protože vždy budeme žít ve fyzickém světě a naše společnost se v průběhu let vyvinula do té míry, že hierarchické uspořádání je pro nás nejlepší. Rozšíření decentralizace výše v hierarchické struktuře má smysl. Nemá smysl, aby občané používali zcela jiné a modernější technologie než státní orgány. Bylo by to pravděpodobně poprvé v historii lidstva, kdy by se tak stalo. Změna technologie přitom může změnit pravidla nebo zákony k lepšímu z pohledu uživatelů, viz výše uvedený příklad výběru daní. V Salvadoru se poté, co se Bitcoin stal zákonným platidlem, změnila také ústava. Očekáváme, že přijetí blockchainu bude mít dříve či později pozitivní dopad na tvorbu zákonů. Nejprve přijdou regulace, které nemusí být zcela pozitivní, ale časem se to může změnit k lepšímu. Blockchain je jen nástroj a záleží na lidech, jak ho budou používat.

Pokud bude zcela běžné, že si Alice a Bob půjčují peníze decentralizovaně prostřednictvím chytrých smluv, zákony tuto možnost nějak pokryjí. Pokud se podaří narušit bankovní sektor a půjčku si bude moci dovolit každý na světě, zejména ti, kteří nyní nemají bankovní účet, bude svět svobodnější.V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že bychom se mohli obejít bez vlád a jejich úřadů. Neboli i když se určité skupině lidí může zdát, že technologie nám umožní obejít se bez úřadů, nemusí to nutně znamenat, že tato změna je aplikovatelná v masovém měřítku na společenské úrovni. Na druhou stranu nám postupné zavádění blockchainu může přinést mnoho výhod. Nemyslíme si, že cílem decentralizace je vytvořit nové nestátní peníze a jejich prostřednictvím se zcela zbavit autorit.

Cílem lidí, kteří prosazují decentralizované technologie, je přesvědčit ostatní lidi, včetně úřadů, že používání blockchainu může zlepšit fungování společnosti a vrátit více práv do rukou jednotlivců. To možná na první pohled nevypadá tak skvěle, ale ve skutečnosti je to přesně to, co potřebujeme. Právo na soukromí, rovnost mezi všemi občany i mezi občany a úřady, prevence korupce díky větší transparentnosti, snížení byrokracie a zvýšení efektivity jsou věci, které pomohou každému z nás.Často se říká, že nestátní peníze nám mohou přinést více svobody.

Nedostatek svobody však není způsoben tím, že bychom měli špatné peníze. Inflační peníze nám mohou ekonomicky škodit, ale rozhodně nám neberou svobodu. Svoboda nespočívá ani v tom, že si zvolíme decentralizované peníze a přestaneme platit daně. Tomu se běžně říká vyhýbání se placení daní a ve většině zemí je to trestný čin. Většině lidí nevadí, že platí daně, ale vadí jim, že se s vybranými daněmi špatně hospodaří nebo že se s nimi nakládá netransparentně. Svoboda jednotlivce má své meze a ignorování obecně uznávaných společenských pravidel je revolta, nikoli svoboda. Svoboda je schopnost či možnost volit, rozhodovat se a jednat podle své vůle, ať už je jakákoli, a nést za ni odpovídající odpovědnost. Zvyšování svobody ve skutečnosti znamená změnu společenských pravidel a společenské smlouvy.

ZÁVĚR

Cardano a obecně všechny veřejné sítě mají potenciál zvýšit naši svobodu. Musíme však pečlivě promyslet specifika a pak se pokusit tyto změny prosadit zdola. O svobodě budou rozhodovat lidé. Technologie jim v tom mohou pouze pomoci, ale samy o sobě nic nezmůžou, pokud jde o tvorbu zákonů a regulaci.

Nevnímejme decentralizaci pouze v kontextu toho, jak decentralizované jsou jednotlivé blockchainové sítě. Decentralizaci je třeba vnímat v kontextu toho, jaké neefektivní a nespolehlivé zprostředkovatele nám umožní nahradit a jaké výhody nám může přinést. Decentralizované technologie se budou střetávat s centralizovanými autoritami a je třeba hledat propojení, která budou výhodná pro všechny. Decentralizace je revoluční koncept, ale její uplatnění na společenské úrovni se bude prosazovat postupně. Pozvolná evoluce je rozhodně lepší forma adopce než náhlá a nepokojná revoluce.

Zdroj: https://cardanians.io/en/what-cardano-can-change-through-decentralization-166

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Tiskové zprávy