Internet

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a jak vyhledat stavební parcelu?

katastr
Hlavní TAG » Katastr

Katastr nemovitostí je velmi užitečným nástrojem. Navíc je veřejně dostupný a nahlížet do něj můžete i vy. Jak se s ním pracuje?

Nahlížení do katastru prostřednictvím mapy.cz

Katastr nemovitostí je souborem informací o nemovitostech v ČR. Dostupný je také online, a to na adrese https://cuzk.cz/.

Zajímají vás detaily ke konkrétní stavbě nebo pozemku a dokážete určit její polohu na mapě? V takovém případě můžete využít propojení katastru nemovitostí s portálem mapy.cz od společnosti Seznam.

Stačí si pozemek či stavbu vyhledat v mapách a kliknout pravým tlačítkem myši. Zvolíme poslední volbu Co je zde. V pravé části obrazovky se vám zobrazí roleta s adresou a zároveň pod záložkou další odkazy i odkaz Informace o parcele v katastru nemovitostí.

Jak nahlížet do katastru nemovitostí (Zdroj: cuzk.cz)
Jak nahlížet do katastru nemovitostí (Zdroj: cuzk.cz)

Pokud na něj kliknete, uvidíte informace o pozemku, a to konkrétně:

 • parcelní číslo
 • obec
 • katastrální území
 • číslo lv
 • výměra [m2]
 • typ parcely
 • mapový list
 • určení výměry
 • druh pozemku

Je-li součástí pozemku stavba, navíc se o ní díky katastru dočtete následující informace:

 • budova s číslem popisným
 • stavba stojí na pozemku
 • stavební objekt
 • ulice
 • adresní místa

Po zadání captcha kódu navíc získáte možnost zjistit i vlastníka pozemku. V katastru jsou zanesena i případná omezení vlastnického práva, tedy obvykle zástavní právo smluvní, které signalizuje, že majitelé nemovitosti mají hypotéku.

Je důležité si také uvědomit, že budova se nechová jako samostatná nemovitost, neboť je součástí pozemku. Pokud by však byl vlastník pozemku a stavby odlišný, stavba by byla vedena samostatně.

Potřebuju nahlížet do katastru přímo

V případě, že potřebujete přímo nahlížet do katastru, učinit tak můžete přes internetovou adresu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Nahlížení do katastru přímo (Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz)
Nahlížení do katastru přímo (Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz)

Katastr umožňuje několik voleb, podle nichž lze vyhledávat, jde o:

 • vyhledání parcely
 • vyhledání stavby
 • vyhledání jednotky
 • vyhledání řízení

Vyhledání parcely

K vyhledání parcely musíte v první řadě znát název nebo kód obce a název či kód katastrálního území. Dále potřebujete určit druh parcely a parcelní číslo. Pokud parcelní číslo neznáte, ale znáte adresu místa, využijte jednoduše předchozí postup a dohledejte si tento údaj přes mapy.cz.

Katastr vám vygeneruje katastrální mapu, odkaz na sousední parcely a informace o způsobu ochrany nemovitosti a seznam BPEJ.

Vyhledání stavby

Z výše vzpomenutého důvodu je stavby zpravidla možné vyhledávat i jako parcely, neboť patří k příslušnému pozemku. Vyhledání přímo pod samotnou stavbou je však jednodušší, protože katastr pro zobrazení příslušných informací požaduje pouze číslo popisné.

Katastr však dokáže pracovat nejen s popisným číslem, ale i s číslem evidenčním. To většinou patří k rekreačním objektům.

Vyhledání jednotky

Najít lze stejně jednoduchým způsobem i konkrétní bytovou jednotku. Potřebujete znát obec, její část, typ stavby a její číslo (tedy číslo popisné nebo evidenční) a číslo jednotky. Chcete znát majitele jednotky? U bytu v soukromém vlastnictví to možné je, družstevní byty mají v katastru uvedeného coby vlastníka družstvo. 

Číslo jednotky zadávat nemusíte, jednoduše vám podle zadání čísla popisného katastr nabídne všechny jednotky, které se v dané stavbě nacházejí. Konkrétní byt si dohledáte podle jména majitele, pokud ho naopak znáte.

Vyhledání řízení

Potřebujete-li vyhledat řízení, jako základní vstupní informace do katastru musíte zadat typ řízení, číslo a jeho rok.

Je nahlížení do katastru zdarma?

Ano, nahlížení do katastru je dostupné zdarma. Zpoplatněny jsou však některé nadstandardní služby, například pokud byste potřebovali najít podle jména majitele pozemky a stavby, které vlastní. V takovém případě si budete muset zaplatit vstup do aplikace Dálkový přístup do KN.

Navíc se budete muset zaregistrovat. Jakmile tak ale učiníte, získáte prostřednictvím funkce Přehled vlastnictví právě i možnost hledat pozemky nejen podle jména, ale také na základě rodného čísla majitele.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Internet