Internet

Jak si jednoduše založit datovou schránku v ČR?

datova schranka
Foto: chcidatovku.gov.cz, Tag: Datová schránka

Založení datové schránky závisí na zemi, ve které žijete, protože každá má svůj vlastní systém pro elektronickou komunikaci mezi občany a úřady. V některých zemích je zřízení datové schránky povinné pro podnikatele nebo určité skupiny občanů. Pro ČR si datovou schránku můžete založit zde – chcidatovku.gov.cz.

Pro nejkomfortnější elektronickou komunikaci se státem a nejširší možnosti různých služeb doporučujeme:

  • vytvořit si jeden nebo více identifikačních prostředků elektronické Identity občana
  • pomocí Identity občana si zřiďte přístup do Portálu občana
  • v Portálu občana si zřiďte osobní datovou schránku fyzické osoby a přidejte si ji do služeb v Portálu
  • pokud máte více datových schránek (kromě občanské i třeba schránku pro účely podnikání, živnosti, spolku, SVJ, profese apod.), lze si je přidat do Portálu občana, kde k nim budete mít jednoduchý přístup.
Jak si jednoduše založit datovou schránku v ČR?
Jak si jednoduše založit datovou schránku v ČR?

Obecně platí, že založení datové schránky vyžaduje několik kroků:

Registrace:

Navštivte oficiální webové stránky instituce, která spravuje datové schránky ve vaší zemi (např. státní portál, úřad pro informatiku apod.). Najděte sekci pro registraci datové schránky a postupujte podle pokynů.

Dokumentace:

Bude vám pravděpodobně vyžádána identifikační dokumentace, jako je občanský průkaz nebo pas, a také informace o vaší identitě a kontaktní údaje.

Potvrzení:

Po registraci obdržíte potvrzení a přístupové údaje k vaší datové schránce.

Nastavení:

Po získání přístupu si nastavte bezpečnostní funkce, jako je heslo, dvoufaktorové ověření atd.

Používání:

Po založení můžete začít používat datovou schránku pro komunikaci s úřady, podávání dokumentů, získávání informací a další úřední záležitosti. Je důležité dodržovat pokyny poskytnuté na oficiálních webových stránkách dané instituce, protože proces se může lišit podle země a mohou být specifické požadavky, které musíte splnit.

Pokud máte konkrétní otázku ohledně zřízení datové schránky ve vaší zemi, mohu vám poskytnout podrobnější informace, pokud je známé, jak to funguje v daném státě.

Kdo musí, kdo nemusí a kdo nemůže mít datovou schránku v ČR?

Musím mít datovou schránku?

Ne, jako občan mít datovou schránku nemusíte. Zákon to nařizuje jen v některých případech a některým subjektům. I když datovou schránku mít nemusíte, hodně vám pomůže, že si ji zařídíte. Datová schránka je užitečný nástroj, protože nebudete muset tak často osobně na úřady či poštu. Ušetříte i za doporučené dopisy, které posíláte úřadům, protože komunikace s úřady datovou schránkou je zdarma.

Kdo musí mít datovou schránku?

Ze zákona musí mít datovou schránku všechny právnické osoby a podnikající fyzické osoby zapsané v registru osob (OSVČ, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, SVJ, spolky, OPS,…), advokáti, daňoví poradci, insolvenční správci, statutární auditoři, soudní znalci, předkladatelé a tlumočníci a orgány veřejné moci (úřady, státní správa, samospráva, školy, notáři a soudní exekutoři).

Kdo nemůže mít datovou schránku?

Občané mladší 18 let a osoby zbavené svéprávnosti. Datová schránka je pozastavena osobám, které jsou ve vězení nebo ve vazbě.

Může si datovou schránku zřídit člověk bez českého občanství?

Ano, datovou schránku si může zřídit jakákoli zletilá a svéprávná fyzická osoba.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Internet