Internet

Síť pro doručování obsahu Content Delivery Network neboli CDN

pocitac logo freebit
Foto: Počítač

Doručit větší množství obsahu z jednoho konce světa na druhý není ani v dnešní době moderních technologií úplně snadnou a superrychlou záležitostí.

Právě za účelem urychlení celého procesu se používá systému Content Delivery Network, zkráceně CDN. Jedná se o síť geograficky výhodně rozmístěných počítačů/serverů, které společně zajišťují rychlé doručování internetového obsahu.

Vlastník obsahu a provozovatel těchto serverů přitom nejsou až na výjimky tatáž osoba. Vlastníci obsahu tedy platí provozovatelům těchto zařízení za dodávku kontentu ke svým koncovým uživatelům. Ti zas část svých peněz odvádějí providerům internetových služeb za hostování svých serverů v jejich datových centrech. Mezi největší hráče na trhu Content Delivery Networkingu v současnosti patří společnosti Cloudflare či Akamai Technologies.

Content Delivery Network (CDN)
Content Delivery Network (CDN)

Co se dá prostřednictvím této sítě přenášet?

Pomocí sítě CDN, která ještě jednou zdůrazňujeme není ve většině případů hostitelem kontentu, jsou přenášeny především prvky potřebné pro načtení internetového obsahu. Tedy vše od HTML stránek přes JavaScript soubory až po obrázky a videa. Součástí tohoto datového přenosu mohou být třeba cache optimalizující streaming audiovizuálního obsahu.

V poslední době se začíná tento způsob doručování kontentu těšit zvýšenému zájmu, přičemž už dnes jej využívají takoví giganti jako Facebook, Netflix nebo Amazon.

Z čeho je tato sít složená, aby mohla fungovat? Chybět nikdy nesmí zdrojový server, jenž poskytne do CDN obsah, který má být doručen. Naprosto klíčovými jsou samozřejmě samotné počítače/servery starající se o doručování kontentu. Nesmírně důležitou roli ale hrají i směrovací prvky, jež se starají o to, že bude ke koncovému uživateli doručen obsah kupříkladu z geograficky nejbližšího síťového uzlu, tj. nejrychleji jak jen to jde. Avšak rychlost doručení nemusí být jediným kritériem.

Optimalizace CDN sítí. Je pro vás důležitější cena, či rychlost?

V některých případech totiž může být kritériem podle nějž volíte odkud k vám bude proudit obsah (cena), nikoliv rychlost. V takových situacích se pak kontent z CDN doručuje z uzlu sítě, jenž má nejmenší náklady na přenos dat. Je samozřejmě dosti možné, že se bude jednat o stejný uzel, nicméně abyste mohli CDN využívat opravdu efektivně, je třeba se předem rozhodnout, zdali budete preferovat spíše rychlost nebo cenu dodávky obsahu.

Obzvláště důležité je to, pokud si firma najme velkého provozovatele CDN sítí. Ti disponují několika tisíci uzly a desítkami tisíc serverů. O přesměrování k nejoptimálnějšímu uzlu se pak stará DNS. To v praxi vypadá tak, že vy sice do webového prohlížeče zadáváte vždy stejnou adresu (např. facebook.com), avšak ta může být pokaždé přeložena na odlišnou IP adresu serveru, ze kterého k vám následně proudí pomocí sítě Content Delivery Network obsah.

K čemu je přenos obsahu skrze Content Delivery Network dobrý?

Pokud budete efektivně využívat doručování obsahu prostřednictvím CDN pak můžete docílit několika zajímavých výsledků. Prvním z nich je samozřejmě již několikrát zmiňované zrychlení načítání vašich stránek – třeba na WordPressu. To ale rozhodně není jediné. Dále můžete například zvýšit odolnost vašeho webu proti neočekávanému přetížení – síť serverů dokáže provozní zátěž velice účinně rozmělnit.

Jakožto vlastník obsahu a majitel webové stránky pak můžete dokonce dosáhnout i poklesu částek vynakládaných za hosting. Vaše servery totiž, vzhledem k tomu, že dobře optimalizovaná CDN síť se ideálně postará o všechno ukládání do mezipaměti, mohou operovat s menším množstvím dat.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Internet