Software

Jak zabezpečené je Cardano? Bezpečnost ADA (₳) mincí obecně

Foto: Cardano (ADA)
Foto: cardano.org, Tag: Cardano

Zabezpečení veřejných sítí není řízeno žádným centralizovaným orgánem. Je to něco, co se organicky vyvíjí s růstem jednotlivých projektů. Pojďme se podívat na to, jak zabezpečené je Cardano (ADA, ₳).

ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ

Zabezpečení veřejných sítí závisí na skupině lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a peníze udržování blockchainových sítí. Nikdo si tyto lidi nenajímá a ani jim nikde nepotřebuje dát svolení. Lidé se mohou svobodně rozhodnout a mohou také kdykoli odejít. Motivace k udržování veřejné sítě je čistě ekonomická. Každá veřejná blockchainová síť potřebuje ekonomický model, který zajistí, že lidé budou za své úsilí dobře zaplaceni. K distribuci konsensuální síly (či rozhodovací moci) se vždy používá nějaký drahý zdroj. Lidé musí vlastnit tento prostředek, aby se mohli připojit ke skupině, která síť udržuje.

V zásadě si potřebují koupit potřebnou část rozhodovací síly v rámci konsensu sítě. Drahým zdrojem může být elektřina v případě sítí typu Proof-of-Work, jako je Bitcoin, nebo to mohou být nativní mince dané sítě. Například mince ADA v případě Cardana. Pouze pokud máte zdroj k dispozici, můžete se podílet na údržbě sítě a zároveň máte nárok na odměny, které síť vyplácí.Síť blockchainu žije v digitálním světě, takže může lidi odměňovat pouze nativními digitálními mincemi.

TIP na článek: Jak stakovat Cardano? Máme pro staking ADA (₳) mincí jednoduchý návod

Držet ve své hardwarové peněžence kryptoměnu Cardano (ADA) je dobrý nápad pro začínající stakery. U samého začátku stakingu bylo Proof of Stake (PoS), tedy držení mincí delegátory v poolu. Nejedná se o ten samý koncept, jako u Bitcoinu – ten používá Proof of Work (PoW) – tedy výpočet prací.

Lidé by tyto mince nechtěli, kdyby neměli žádnou hodnotu. Lidé musí být schopni prodat tyto mince za fiat měny na otevřeném trhu. To znamená, že ostatní lidé, kteří se nepodílejí na údržbě sítě, také z nějakého důvodu chtějí tyto digitální mince vlastnit a jsou ochotni za ně zaplatit. Lidé mají ve hře svou vlastní kůži tím, že si kupují drahý zdroj. V případě PoW je zdroj spotřebován. Lidé potřebují pravidelně hradit náklady, aby pokryly výdaje.

Jak zabezpečené je Cardano? Bezpečnost ADA mincí obecně
Jak zabezpečené je Cardano? Bezpečnost ADA mincí obecně

Podnikání musí být ziskové. Účast v sítích PoS vyžaduje vlastnictví nativních mincí, které nejsou procesem produkce bloků spotřebovány. Zabezpečení veřejné sítě závisí na ceně nákladného zdroje, který je použitý v daném konsensu sítě. Cena je důležitá, protože určuje cenu útoku na úrovni konsensu sítě. Každý, kdo je ochoten koupit si drahý zdroj, se může připojit k veřejné síti a účastnit se konsensu sítě.

Poctiví i nepoctiví účastníci tak mohou činit svobodně. Síť je zabezpečená pod podmínkou, že potřebná většina účastníků je čestná. Nečestní účastníci si musí také koupit drahý zdroj, aby měli ve hře svoji vlastní kůži. Poctivý účastníci tedy soutěží s nepoctivými účastníky na úrovni ceny nákladného zdroje. Protokol blockchain musí zajistit, aby byl útok drahý a nepoctiví účastníci ho nechtěli spáchat.

Útočníci musí být za nepoctivé jednání finančně penalizováni.V PoW sítích, jako je Bitcoin, musí mít nepoctiví účastníci vyšší hashrate než čestní účastníci, aby mohli v útoku uspět. V zásadě musí platit za elektřinu, která bude použita k útoku. Útočníci se proto snaží získat odměny za vytěžené bloky, aby mohli později platit za spotřebovanou elektřinu.

Útok musí být relativně dlouhý, aby přidal spoustu bloků a odradil poctivé účastníky od těžby. Když bloková odměna půjde do rukou útočníků, pak poctiví účastníci nemusí mít dost peněz na zaplacení spotřebované energie. Poctivé účastníky to může vystrašit a mohou proto zastavit těžbu. Kdyby se tak stalo, útok by to po nějaké době zlevnilo.

TIP na článek: Cardano (₳) síť je schopna vytvořit nový blok během několika sekund

Kryptoměny mohly být vynalezeny jen díky mnoha významným úspěchům v kryptografii. Není překvapením, že kryptografie se používá nejen k podepisování transakcí, ale také k vytváření nových bloků. Cardano síť je schopna vytvořit nový blok během několika sekund, zatímco PoW sítí to trvá minuty. Jak je to možné? V článku se podíváme na to, jak je v síti Cardano vytvořen nový blok z hlediska kryptografie.

V případě Cardana je to velmi podobné. Nečestní účastníci by si museli koupit více než polovinu mincí ADA, které jsou v danou chvíli stakovány. V oběhu je určitý počet mincí. Z tohoto množství je část mincí stakována a zbytek je použit někde jinde. Tyto mince lze potenciálně koupit na volném trhu. Pokud by bylo stakováno 70% mincí ADA, které jsou v oběhu, bylo by k dispozici pouze 30% mincí k nákupu. To by pro 51% útok nestačilo.

Nákup velkého množství mincí ADA by navíc zvýšil cenu. Nákup poloviny mincí v oběhu se jeví jako velká výzva. Nepoctiví účastníci by nakonec přišli o peníze, protože by drželi většinu mincí a pravděpodobně by je nemohli prodat. Lze očekávat, že burzy přestanou obchodovat s mincemi té sítě, která by byla pod útokem. Útočníci by tedy drželi mince, ale cena těchto mincí by postupně klesala. Zdá se, že útok má smysl pouze v případě, že nepoctiví účastníci chtějí síti ublížit a jsou ochotni přijít o peníze.

V případě PoW musí spotřebovávat elektřinu a i kdyby dostali mince, jejich cena by nutně nepokryla náklady útoku. V případě Cardana přijdou útočníci také o peníze. Všimněte si, že nepoctiví účastníci nejsou schopni ukrást vaše peníze. Držitelé soukromých klíčů jsou jedinými osobami, které mohou utratit mince. Je však možné provést útok dvojího utracení téže mince. Otázka je, jestli by takový útok měl šanci na úspěch uspěl v případě 51% útoku. Celkově se útok na velkou síť zdá být hypotetický a nepřináší útočníkovi žádné velké výhody.

PROČ JE DŮLEŽITÉ ZABEZPEČENÍ

Cardano, ale obecně každá veřejná blockchainová síť, drží vzácná aktiva. V případě Bitcoinu to mohou být pouze nativní mince jako BTC. Mohou to být nejen nativní mince ADA, ale také mnoho dalších aktiv, co se týče Cardana. Síť musí být zabezpečená, aby zajistila, že aktiva budou mít hodnotu a nikdo s aktivy nebude schopen dělat něco stinného. Například nikdo nesmí být schopen spáchat útok s dvojitým utracením, změnit historii blockchainu nebo zabránit odesílání aktiv.Protokol musí být odolný vůči krátkodobým útokům a ledger musí zůstat dlouhodobě neměnný.

Každý síťový konsensus ve veřejné síti je navržen tak, aby tolerovala určitý počet nepoctivých účastníků, i když mají relativně velkou moc. Pokud se stane něco špatného, ​​protokol se musí z útoku zotavit. Nejlepším opatřením proti útoku je prevence. Proto je důležité, aby všechny možné útoky byly velmi drahé. V ideálním případě by vysoká cena útoku měla všechny pokusy odradit nebo dokonce znemožnit. Veřejné blockchainové sítě jsou neodmyslitelně zranitelné vůči tomuto druhu útoku, kdy část nepoctivých účastníků může mít potřebné množství drahých zdrojů. Říká se tomu 51% útok.

Nikdo nemůže zabránit lidem v nákupu drahých zdrojů a shromažďování konsensuální síly, která je potřebná pro útok v rámci konsensu v síti. Princip otevřenosti veřejných sítí a bezpečnosti jde proti sobě.

Decentralizace zajišťuje zabezpečení veřejných sítí, ale nikdo nekontroluje, kdo jsou lidé, kteří se podílejí na udržování konsensu sítě a jaké jsou jejich záměry.Veřejné sítě musí být stoprocentně spolehlivé, protože lidé se musí naučit, jak jim důvěřovat. To vyžaduje čas. Jak jsme řekli, tyto sítě jsou v zásadě zabezpečeny pouze vysokou úrovní decentralizace a vysokou cenou drahých zdrojů. Lidé se pravděpodobně budou o tyto vlastnosti starat, až se budou více vzdělávat v blockchainových sítích. Podnikatelé si vyberou sítě, které jsou prokazatelně zabezpečené a poskytnou služby a funkce, které potřebují. Pokusí se tedy vypočítat, jak nákladné by bylo napadnout síťový konsenzus.

ZABEZPEČENÍ MUSÍ STOUPAT SE SPOLEČENSKÝM VÝZNAMEM SÍTÍ

Úroveň zabezpečení musí stoupat spolu s počtem uživatelů a společenským významem sítí. Čím vyšší hodnota blockchainová síť chrání, tím vyšší zabezpečení by měla mít. Každý tým blockchainového projektu musí navrhnout síťový konsenzus s ohledem na ekonomický model. Sítě blockchainu by měly existovat desítky let, ne-li déle. Zabezpečení musí být zajištěno po celou dobu životnosti. Měnová politika blockchainových projektů může hrát zásadní roli. Síť musí mít dostatečný počet mincí, které budou použity jako odměna pro lidi, kteří se účastní konsensu sítě. Složitou částí designu je vypořádat se s volatilitou digitálních aktiv. Dá se snadno určit, kolik mincí by měl daný protokol každý rok uvolnit. Otázkou je, kolik to bude ve fiat měně a zda to bude z hlediska bezpečnosti dostatečné. Zde se dá udělat pouze hrubý odhad.Síť musí být užitečná a musí ji adoptovat lidé, firmy, banky a státy. Čím užitečnější bude síť, tím vyšší bude finanční a sociální důležitost.

Lze očekávat, že bude poptávka po nativních mincích těchto sítí. Je to přesně to, co blockchainový protokol potřebuje. Vysoká cena nativních mincí zvyšuje zabezpečení sítí. Zabezpečení jde ruku v ruce s adopcí. Adopce jde ruku v ruce s užitečností. Užitečnost je o možnostech využití sítě, ale také o ceně transakcí a čase potřebném k jejich finalizaci. V zásadě jde pouze o kvalitu technologie.

Můžeme předpokládat, že lidé budou používat sítě, které jsou nejvíce uživatelsky přívětivé a Cardano může určitě konkurovat jiným projektům. Návrháři protokolů mohou odhadnout budoucí tržní kapitalizaci blockchainových projektů a stanovit měnovou politiku. Vydání nových mincí by mělo pokrýt náklady na bezpečnost. Některé projekty se proto rozhodly mít nikdy nekončící nízkou inflaci mincí. Inflace by měla zajistit, že protokol bude vždy mít mince za odměnu. Cardano a Bitcoin sázejí na pevný počet mincí, které budou uvolněny. K dispozici bude pouze 45 000 000 000 mincí ADA a 21 000 000 mincí BTC.

Počet uvolněných mincí se bude postupně snižovat a sítě se budou muset spolehnout na výběr poplatků. Očekává se, že s adopcí vzroste počet zpracovaných transakcí. Cardano má tu výhodu, že se jedná o chytrou smluvní platformu, takže na ni lze vydat mnoho tokenů. Síť se tedy může spolehnout nejen na transakce s mincemi ADA, ale také na transakční poplatky vybírané za přenos tokenů. Chytré smlouvy také přidávají funkce, které zvýší užitečnost a počet vybraných poplatků. Cardano může mít oproti Bitcoinu výhodu, protože ten je schopný přenášet pouze BTC mince. V tuto chvíli má Bitcoin největší síťový efekt. Věříme, že Cardano může za několik let překonat síťový efekt Bitcoinu.

Z hlediska tržní kapitalizace budou nejcennější decentralizované sítě, které budou použity k přenosu a zpracování hodnot.PoS má oproti PoW velkou výhodu, protože je podstatně levnější udržovat síť. Za pár desetiletí bude pro Cardano mnohem snazší odměňovat účastníky konsensu v síti, protože poplatky to mohou pokrýt. Poplatky jsou distribuovány všem držitelům mincí ADA. Takže každý na světě, kdo by se chtěl podílet na úspěchu Cardana, si může jen koupit mince a být pravidelně odměňován. Existuje silná ekonomická pobídka k držení mincí ADA.

Zatímco Bitcoin může vsadit na příběh o digitálním zlatě, Cardano se může spolehnout na technologii. Tyto vlastnosti nelze vzájemně vyloučit. Bitcoin je také technologie a mince ADA se mohou stát uchovatelem hodnoty. Podle našeho názoru je ve skutečnosti snazší stát se uchovatelem hodnoty, než vyhrát na úrovni technologie. V tuto chvíli nic nevíme. Lidé rozhodnou.

SPOJENÍ ÚSPĚCHU S ODMĚNAMI

Pokud se nad těmito principy zamyslíte více, uvědomíte si, že sázení je silná ekonomická pobídka pro držení mincí ADA. Spojuje úspěch sítě s odměnami, které jsou distribuovány držitelům mincí. Nově vydané mince ADA i vybrané poplatky se používají jako odměna pro provozovatele poolů a také pro všechny držitele ADA. V příštích 10 nebo 20 letech lze každý den zpracovat miliony transakcí a ve skutečnosti to může být spousta peněz. Je těžké předvídat budoucnost, ale zkusme to.

Může se jednat o realistický odhad, pokud předpokládáme že 2 miliardy uživatelů budou používat smartphony k platbám za nějakých 5 až 10 let. Jde o to, kolik lidí bude využívat síť Cardano k platebním a dalším službám. I kdyby to bylo jen 1% všech uživatelů, pak by to bylo 66 000 000 uživatelů. Nezapomeňte, že týmy stojící za Cardanem jsou velmi aktivní v rozvojových zemích a snaží se poskytovat služby mnoha těmto zemím. Miliony uživatelů tak mohou být připojeny k síti relativně rychle. Pokud by transakční náklady činily pouze 0,01 USD a každý uživatel by provedl jednu transakci denně, pak by síť vybrala na poplatcích 660 000 USD denně.

Jedna epocha trvá 5 dní, takže by protokol Cardano mohl shromáždit 3 300 000 $ za epochu. Pokud zanedbáme projektovou pokladnu a peněžní expanzi, pak můžeme říci, že pokud vlastníte 0,1% mincí ADA, můžete každých 5 dní získat odměnu ve výši 3 300 $. Pouze na poplatcích.Vzali jsme v úvahu pouze 1%, protože na trhu budou silní konkurenti. Představte si, že Cardano má 10% podíl na trhu. I kdyby to bylo jen 0,1%, byl by to příjemný pasivní příjem. Co je však důležitější, bylo by to dostatečné množství k odměně pro operátory poolů a udržení sítě naživu. V pokladně projektu by bylo dost peněz, aby vývojáři mohli pracovat na protokolu a pokračovat ve vylepšování.

Vždy tedy bude existovat šance, že podíl na trhu poroste. Staking bude ziskový a atraktivní pouze tehdy, pokud lidé protokol Cardano skutečně používají. Jak jsme řekli, jde o užitečnost protokolu a adopci. Je spravedlivé, že zisk ze sítě sdílí všechny zúčastněné strany. Lidé budou chtít vlastnit mince ADA, takže poptávka se bude neustále zvyšovat cenu.

Tudíž se zvýší tržní kapitalizace projektu Cardano, díky čemuž bude síť více zabezpečená. Dá se říci, že bezpečnost stoupá s úspěchem sítě. Je to přesně to, co je potřeba. Cardano i Bitcoin se budou muset dlouhodobě spoléhat pouze na transakční poplatky. Počet nových mincí, které mají protokoly k odměňování, se bude časem snižovat a transakční poplatky budou hrát hlavní roli. Další výhodou Cardano je skutečnost, že dokáže zpracovat více transakcí on-chain, takže poplatky mohou být udržovány na nízké úrovni. Bude to mít pozitivní dopad na uživatelskou zkušenost.

Stále zůstává otázkou, zda bude bitcoin schopen zpracovat více transakcí on-chain. Řešení druhých vrstev pravděpodobně zpracují více transakcí než první vrstvy a jako vedlejší efekt budou v těchto sítích vybírány transakční poplatky. Čím více transakcí a případně dalších služeb zvládnou první vrstvy, tím lépe z pohledu výběru poplatků.

JAK ZEZABEZPEČNÉ JE CARDANO?

Kolik by stál 51% útok na Cardano? Matematika je poměrně jednoduchá. Útočník by potřeboval více než polovinu mincí, které se používají ke stakingu. V okamžiku psaní se ke stakingu používá 70% mincí, které jsou v oběhu. To znamená, že na otevřeném trhu lze koupit pouze 30% mincí. Útočník by musel koupit všechny mince, které nejsou stakovány, a přesto by musel přesvědčit 20% ostatních držitelů mincí, aby přestaly stakovat a raději své mince prodali.

Poptávka útočníka by rozhodně tlačila na cenu mincí ADA. Lze předpokládat, že průměrná nákupní cena mincí by byla vyšší než aktuální cena.V tuto chvíli stakuje své mince 150 000 lidí. Je to relativně vysoký počet nezávislých lidí, kteří čekají na vyšší cenu mincí. Takže teď pravděpodobně nechtějí prodávat. Kromě toho počet zúčastněných stran každý den stoupá.V době psaní tohoto článku je cena mince ADA 0,35 $. Stakováno je více než 22 100 000 000 mincí ADA. Celková hodnota všech stakoványch mincí je přibližně 7 700 000 0000 USD. Útočník by musel vlastnit mince, které by měly hodnotu vyšší než 3 850 000 000 USD. Představte si, že by útočník byl ochoten koupit a ztratit takové velké bohatství, jen aby ublížil zhruba 200 000 lidí.

Pravděpodobnost je velmi nízká.Jaká by mohla být tržní kapitalizace sítě Cardano, pokud by existovalo 10 000 000 držitelů mincí? Pokud by to bylo 10x více, byla by cena jedné mince ADA přibližně 3,5 $. Mohla by to být docela realistická cena a tržní kapitalizace by byla stále nižší než současná cena Etherea. Tržní kapitalizace společnosti Ethereum je v současné době 160 000 000 000 USD. 51% útok by byl také 10x dražší. Bylo by to 38 500 000 000 USD. Chcete přijít o takové velké bohatství? Nezapomeňte, že i útočník by mohl zvážit stakování. Pasivní příjem, který lze získat z poloviny stakováných mincí, by rozhodně nebyl zanedbatelný.

JAK ZABEZPEČENÝ JE BITCOIN

Pojďme se krátce podívat na Bitcoin. Nepůjdeme však nějak hluboko do detailů.Zabezpečení sítě Cardano je úzce spojeno s tržní kapitalizací a motivací lidí stakovat mince ADA. V PoW sítích, jako je Bitcoin, existuje rozpočet na bezpečnost, který se skládá z nových mincí uvolněných jako bloková odměna a poplatků, které byly vybrány z transakcí, které jsou v bloku přítomny.

V současné době je to 6,25 BTC mincí a poplatky, které činí přibližně 0,5 BTC. Cena BTC je v době psaní tohoto článku 32 000 $. Dá se říci, že každých 10 minut vydává Bitcoin protokol odměnu ve výši přibližně 224 000 USD. Čas bloku Bitcoinu je v průměru 10 minut, takže za den to činí 144 odměn. Celková odměna pro poctivé účastníky za den je 32 256 000 USD. Nezapomeňte, že významnou část odměny využívají těžaři na platby za spotřebovanou elektřinu. Čistý zisk těžařů je tedy ve skutečnosti výrazně nižší. Na druhou stranu by útok mohl být velmi nákladný a útočník by mohl přijít o spoustu peněz, protože za elektřinu musí být zaplaceno.Je těžké předvídat budoucnost.

Rozpočet zabezpečení Bitcoinů závisí na aktuální ceně mincí a počtu mincí, které jsou uvolněny protokolem. Počet mincí uvolněných protokolem klesá o polovinu každé 4 roky mechanismem, který se nazývá půlení. To znamená, že v roce 2024 bude bloková odměna pouze 3,125 BTC mincí. V roce 2028 to bude ještě méně, pouze 1,56 BTC mincí. Zabezpečení tedy bude záviset hlavně na ceně BTC mincí a cena by měla stoupat, aby byla zachována stejná úroveň zabezpečení. Že počet mincí klesá s časem existence sítě není úplně chytré, pokud očekáváte, že zabezpečení by mělo růst s adopcí a vyšším finančním významem. Nelze však říci, že se zabezpečnost nutně sníží kvůli půlení. Bude to ovlivněno počtem inkasovaných poplatků a cenou BTC mincí, takže zabezpečení může ve skutečnosti neustále růst.V roce 2032 bude bloková odměna pouze 0,78 BTC za blok. Jaká může být cena BTC za přibližně 10 let? Pokud by to bylo 1 000 000 USD, pak by denní rozpočet, při zanedbání transakčních poplatků, byl 112 320 000 USD.

Bylo by to tedy přibližně 3,5x více než nyní. Pokud by však cena 1 BTC byla 100 000 USD, pak by denní rozpočet byl 11 232 000 USD. Takže přibližně 3x nižší než současný rozpočet na bezpečnost. Je třeba říci, že tržní kapitalizace zlata je zhruba 10 600 000 000 000 USD, takže pokud by 1 BTC mince byla za 1 000 000 USD, pak by Bitcoin měl 2x vyšší kapitalizaci než zlato. Otázkou je, zda je to realistické.Cardano nemusí mít z dlouhodobého hlediska problémy se zabezpečením za podmínky, že bude adoptováno a denně používáno.

Pravděpodobně k tomu dojde, pokud budou transakční poplatky nízké a lidé budou chtít posílat nativní mince a tokeny po síti. Náklady na údržbu sítě PoS jsou nižší než v sítích PoW. Náklady na elektřinu lze v tuto chvíli vnímat jako výhodu, ale je otázkou, zda to nebude v budoucnu noční můra. Nikdo to neví, ale bude to muset být vyřešeno relativně brzy. 10 let není zas až tak daleko.

ZABEZPEČENÍ JE TAKÉ O DECENTRALIZACI

Mluvili jsme o zabezpečení z pohledu 51% útoku. Bezpečnost je také o decentralizaci. Zabezpečení není jen o ceně útoku, ale také o počtu lidí, kteří drží drahý zdroj. V případech PoS i PoW mohou být náklady na 51% útok relativně vysoké, přestože většinu nákladného zdroje může vlastnit jen několik entit. Distribuce konsensuální síly je zásadní, takže otázkou je, jak ji lze snadno dosáhnout.Decentralizace sítě Cardano poroste spolu s počtem zúčastněných stran, které používají své mince ke stakingu. Jinými slovy, decentralizace poroste s distribucí mincí.

Staking a pravidelné odměny zde mohou opět hodně pomoci, protože lze očekávat, že lidé budou mít zájem držet mince ADA. Individuálních vlastníků mincí může být více a budou se sami rozhodovat o jejich prodeji. Rozhodovací moc je sdílena mezi všemi držiteli mincí a takových lidí mohou být miliony.V sítích PoW nemají držitelé mincí žádnou rozhodovací pravomoc. Těžaři delegují konsensuální moc na provozovatele poolů a počet těchto subjektů bude pravděpodobně vždy nižší než je držitelů mincí.

Je snazší stát se vlastníkem mince PoS než těžařem PoW, takže lze dojít k závěru, že sítě PoS mohou být dlouhodobě decentralizovanější než sítě PoW. Decentralizace je dynamický proces, který se bude časem měnit. Úroveň decentralizace může vypadat za 10 let zcela odlišně a bude ovlivněna úrovní adopce. Ve skutečnosti by adopce a decentralizace měly růst společně.

ZÁVĚR

Mluvili jsme o budoucnosti, ale ta je nepředvídatelná. Naše výpočty jsou jen hrubé odhady. Jsme na začátku a nejlepší dny jsou ještě před námi. Technologické inovace mohou vše změnit relativně rychle. Cardano bude lídrem v oblasti inovací, takže se toho rozhodně nebojíme.

Zdroj: https://cardanians.io/en/security-of-cardano-143

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Software