Ze světa IT

Na vlastní triko. Jak se stát podnikatelem (OSVČ)

mluva audio logo
Foto: Audio

Stát se OSVČ může znamenat svobodu, ale také celou řadu povinností. Jak na to, když chcete začít podnikat?

Živnostenské oprávnění

Každý podnikatel pro svou činnost potřebuje živnostenské oprávnění. Pozor, zažitý termín živnostenský list dnes již platný není, ten nedostaneme. Pokud byste jej ale už z minulosti měli, stále vám platí a nic se v rámci vydávání živnostenského oprávnění pro vás nemění. Podnikat můžete běžně dál.

V zásadě nejjednodušším způsobem, jak začít podnikat, je ohlásit si tzv. volnou živnost. Pak vám stačí zajít na živnostenský úřad a zaplatit poplatek ve výši 1 000 Kč (za vstup do podnikání, s každou další živností, kterou si budete nahlašovat, zaplatíte dalších 500 Kč). S sebou si vezměte občanský průkaz.

Na vlastní triko. Jak se stát podnikatelem (OSVČ)
Na vlastní triko. Jak se stát podnikatelem (OSVČ)

Živnosti se obecně dělí na tzv. ohlašovací (živnost volná, vázaná a řemeslná) a koncesované. Podle toho, v čem chceme podnikat, si musíme požádat o konkrétní typ povolení.

Volná živnost

Do volných živností spadá valná většina činností. Například to může být zprostředkování obchodu a služeb, případně také ubytovací služby a mnoho dalších.

Pro jejich vykonávání musíte splnit pouze všeobecné podmínky. To jsou: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

Do roku 2010 do těchto podmínek patřila i bezdlužnost. Dnes už nicméně zájemce nemusí prokazovat, že nemá žádné závazky vůči zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu a správě sociálního zabezpečení.

Živnost řemeslná

Živnosti řemeslné vyžadují kromě splnění všeobecných podmínek taktéž prokázání příslušné odbornosti. Žadatel tedy musí mít adekvátní vzdělání nebo praxi. Na seznam těchto živností odkazuje příloha č. 1 zákona o živnostenském podnikání. Mimo jiné sem například patří holičství a kadeřnictví nebo řeznictví a uzenářství.

Živnost vázaná

I vázaná živnost vyžaduje prokázání odborné způsobilosti. Do této kategorie spadá například vedení účetnictví nebo masérské služby.

Živnost koncesovaná

Živnost koncesovaná z pohledu žadatele má nejpřísnější požadavky. Pro její provozování je mimo vlastního živnostenského oprávnění nutná i tzv. koncese. Žadatel rovněž dokládá svou odbornou způsobilost zahrnující vzdělání a praxi v požadovaném rozsahu.

Koncese je nutná například tehdy, když si chcete založit cestovní kancelář, ale taktéž pro výrobu, vývoj a zneškodňování zbraní, výbušnin a střeliva. Zejména druhý jmenovaný obor velmi dobře ilustruje, pro který typ živnosti je nutná. Vyžadovaná je v okamžiku, kdy mají přísnější podmínky zajistit vyšší úroveň bezpečnosti.

Co ještě musí podnikatel splnit

Budoucí podnikatel kromě zřízení živnostenského oprávnění potřebuje splnit i další povinnosti. Musí se zaregistrovat k platbě daně z příjmu, splnit registraci pro zdravotní a sociální pojištění. V dnešní době to lze nejjednodušeji učinit prostřednictvím Jednotného registračního formuláře. Stačí vám tedy pro zahájení podnikání skutečně pouze návštěva živnostenského úřadu, kde vyřešíte všechny tyto náležitosti najednou.

Nemocenské pojištění ano nebo ne?

OSVČ má nárok na nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti, protože právě od tohoto okamžiku ji hradí stát. (Zaměstnancům ji do tohoto okamžiku hradí zaměstnavatel.) Z finančního hlediska se vám nemocenská příliš nevyplatí, v době nemoci ale nemusíte platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Registrace k DPH, vyplatí se?

Registrovat se k DPH bude podnikatel povinně (při překročení obratu 1 milion za rok), začínající podnikatel to může učinit i dobrovolně.

Primárně by se podnikatelé měli rozhodnout na základě toho, jaký typ činnosti vykonávají a kdo bude jejich zákazníkem (plátce versus neplátce DPH). Platí totiž, že neplátce si v případě prodeje neplátcům může nastavit nižší ceny (protože z ceny výrobku nemusí odvádět právě DPH), aniž by tím zároveň přicházel o zisk. Finančně se tedy registrace k DPH vyplatí tehdy, když je koncovým zákazníkem plátce. V potaz musí pak OSVČ brát i vyšší administrativní zátěž, stane-li se plátcem.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Ze světa IT