Internet

Návod: Jak jednoduše změnit mobilního operátora?

mluva audio logo
Foto: Audio

Objevili jste výhodnější tarif, a rádi byste tak od svého současného operátora přešli ke konkurenci? Pak pro vás máme dobrou zprávu – tato změna je uskutečnitelná kdykoliv, a to i v případě, kdy máte u stávajícího provozovatele telefonních služeb uzavřenou smlouvu na dobu určitou.

Byť nutno poznamenat, že smluvní závazek na jasně vymezené časové období může skýtat určitá úskalí, mohou v něm být zaneseny kupříkladu vysoké pokuty za předčasné ukončení smlouvy. Ty jsou sice v dnešní době naštěstí méně běžné, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti, ale bohužel se s nimi stále můžeme setkávat.

Zcela bez sankcí lze v případě uzavřené dlouhodobé smlouvy odejít od operátora pouze v případě, kdy výrazněji změní její podmínky ve váš neprospěch.

operator simkarta
Návod: Jak jednoduše změnit mobilního operátora?

Váš odchod pak nesmí být dle zákona ze strany poskytovatele telefonních služeb nikterak nadbytečně zdržován, roku 2018 vešla v platnost 10denní výpovědní lhůta během níž musí dojít k rozvázání závazku. Předtím byla tato lhůta dlouhá rovnou celý jeden kalendářní měsíc. Jak tedy postupovat, když chcete změnit mobilního operátora?

Telefonní číslo vám může zůstat klidně stejné

Je to mnohem snazší, než byste si možná mohli myslet. Středobodem úspěšného odchodu od telefonního operátora je podání správně formulované žádosti s výpovědí smlouvy. Tu lze podat buď písemně, telefonicky (nelze u T-Mobile a Vodafone), nebo případě osobně na pobočce. Vyplnit ji můžete například podle vzoru na internetu. 

Odstoupit od smlouvy lze zcela bez udání důvodu. Ale přesto jej doporučujeme uvést, neboť se může stát, že operátor ve snaze udržet si vás za každou cenu vám nabídne výhodnější podmínky, než které nabízí konkurence. Nejedná se samozřejmě o žádné pravidlo, ale za zkoušku to rozhodně stojí.

Během předávání výpovědi současnému operátorovi jej též nikdy nezapomeňte požádat o uvolnění telefonního čísla k převodu k novému provozovateli. Kdybyste tak neučinili, nebudete si moci nechat své současné telefonní číslo. Obratem obdržíte SMS zprávu s 14místným číslem výpovědi opouštěného poskytovatele (ČVOP), na jehož uplatnění máte standardně 60 dní.

Pak už vám jenom zbývá tento kód sdělit novému operátorovi a ten se už o převod postará. Samotné přenesení telefonního čísla nesmí trvat déle nežli čtyři pracovní dny. Pokud si však z nějakého důvodu své současné číslo nechcete ponechat, tak můžete tento krok s klidným svědomím přeskočit a rovnou si nechat zřídit číslo nové.

Mezi ukončením smlouvy u opouštěného provozovatele a převodem čísla k novému se z logiky věci ještě musí uskutečnit objednání tarifu a případné uzavření smlouvy u nového operátora. V mezidobí byste si taktéž měli od mobilního operátora, k němuž přecházíte, vyžádat a obdržet novou SIM kartu. Toť je vše, nic víc potřeba není.

Od dubna 2020 bude všechno ještě mnohem jednodušší a rychlejší

Od 1. dubna 2020 navíc vstupuje v platnost novela zákona dle níž bude nově stačit už jenom kontaktování operátora, jehož tarif vám padl do noty a chtěli byste k němu přejít, a již více nebude třeba nic řešit přímo s provozovatelem, kterého opouštíte. Tímto se celý proces změny telefonního operátora ještě výrazněji urychlí a administrativně zjednoduší.

Z pohledu zákazníka tedy odpadne třeba právě starost se zajišťováním ČVOP u stávajícího mobilního operátora, převod se bude řešit už výhradně jenom s novým operátorem. Zrychlení úkonů během přechodu mezi dvěma poskytovateli telefonních služeb bude dosti napomáhat i změna zákona o elektronických komunikacích (č. 127/2005), jež vstupuje v platnost tentýž den – ta nařizuje délku trvání přenosu čísla zkrátit maximálně na 2 pracovní dny.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Internet