Software

Jaký je rozdíl mezi měnou, penězi a digitálními penězi?

penize balik
Foto: pixabay.com, Tag: Peníze

Pojmy měna a peníze bývají v některých případech zaměňovány. Proč nejsou úplně totožné a jaký je mezi nimi rozdíl? Řadí se Bitcoin do digitálních peněz?

Co jsou to peníze?

Pod pojmem peníze se rozumí všeobecně přijímaný prostředek směny. Pokud se tedy v dané ekonomice realizuje nepřímá směna, děje se tak zpravidla právě prostřednictvím něj. Peníze jsou tedy opakem přímé směny statků neboli výměny jednoho typu zboží či služby za jiný. Může jimi být jakékoli aktivum.

Tedy je možné jako peníze označit i výrobky a různé další předměty. Zahrnout do této kategorie je možné kromě peněz v jejich fyzické podobě i vklady u bank. Napříč ekonomickými systémy se peníze považují za zúčtovací jednotku. Penězi lze vyjádřit cenu zboží, tedy jeho vnitřní hodnotu. Ta je stanovitelná vůči všem ostatním komoditám. Proto může vyjádřit i poměr dvou vzájemně nezávislých komodit.

Zároveň jsou peníze vnímány jako velmi cenné. Právě to je stěžejní funkcí peněz: Uchovávat hodnotu. Z tohoto pohledu tak někteří za optimální formu peněz nepovažují bankovky či mince, ale cenné kovy, jako je například zlato.

Foto: Bitcoin
Foto: Bitcoin

Historický vývoj peněz

Z výše zmíněného vysvětlení vyplývá, že peníze lze na podkladě historického vývoje rozdělit do tří základních skupin, a to na:

Komoditní peníze

Tento termín odkazuje právě na směnu, kdy se nejprve objevily v roli peněz určité komodity, tj. například hospodářská zvířata, ale také plátno, mušle, obilí či víno.

Splňovat musely některé specifické vlastnosti: Musely být vzácné, také trvanlivé, dobře dělitelné a bylo nutné zohlednit i případnou snadnost manipulace.

Papírové peníze

Peníze se objevily z praktických důvodů: Koupit za ně lze libovolnou komoditu a zároveň je možné uchovat pro pozdější využití nejen peníze, ale především jejich hodnotu. Jednotlivé transakce peníze znatelně zjednodušují a umožňují kooperaci i napříč velkým společenstvem.

Historicky starší formou jsou mince, které se vyvinuly z původního placení drahými kovy. Byly však poměrně snadno padělatelné, navíc docházelo k úbytkům drahých kovů při manipulaci, což znamenalo i ztrátu hodnoty. Tyto tzv. plnohodnotné peníze tak nahradily peníze neplnohodnotné čili papírové. Z obchodních směnek se pak vyvinuly i bankovky v dnešní podobě.

Bankovní peníze

Bankovní peníze jsou moderní formou peněz. Primárním důvodem pro vznik tohoto typu peněz bylo snížení transakčních nákladů oběhu. Spadají sem šeky a potvrzení o uložení hotovosti (peněz) v bance.

Tyto vklady mohou být realizovány jak domácnostmi, tak i právnickými osobami nebankovního charakteru. Oběh těchto platidel, pakliže jsou povoleny, regulují centrální banky.

Co je měna?

Měna je platební jednotkou konkrétního státu. Z toho pak vyplývá, že měna musí mít určen svůj konkrétní název (například česká koruna) a jasné rozlišení na případné menší jednotky. Měna také obvykle je definována prostřednictvím právních předpisů, je všeobecně rozšířená a plní funkci prostředku směny.

Termín měna se pak nejčastěji užívá v souvislosti s penězi, které jsou emitované centrálními bankami. Jak uvádí ve své definici ČNB, do tohoto termínu se však obvykle nezahrnuje měna, která je emitovaná, tedy vydaná jinou centrální bankou. Ačkoli i tyto měny mohou přirozeně na území daného státu obíhat. Jeden stát však může oficiálně používat více typů měn. V takové situaci se pak hovoříme o tzv. paralelní měně.

Některé definice se však přiklánějí k tomu, že vymezení termínu měna je složitější a podmínku emitování centrální bankou není úplně nezbytné splnit. Za měnu může být teoreticky považována i ta, kterou emitoval například soukromý subjekt. Takové případy se nicméně v reálné praxi objevují velmi zřídka.

Fiat měna

Jako tzv. fiat nebo zákonná měna se pak nazývá měna, která je nařízena na území dotyčného státu. Charakteristický je pak pro ni nucený oběh. Zároveň má stát i pravomoc měnu v případě potřeby jednoduše ukončit.

Elektronické „digitální“ peníze?

Evropská komise vymezuje pojem elektronické peníze jako digitální ekvivalent skutečných peněz, uložený na elektronickém zařízení, nebo vzdáleně na serveru. Jedním typem e-peněz je elektronická peněženka, kdy si uživatelé ukládají relativně malé částky peněz na své platební karty, které následně užívají k placení malých částek.

Elektronické peníze mohou být také uloženy na mobilních telefonech (zároveň se jejich prostřednictvím dá platit), či platebních účtech na internetu. Mezi ty elektronické patří také Bitcoiny, které můžete těžit pomocí mobilního telefonu. V oběhu je totiž pouze 10% papírových platidel, zbytek jsou jen číslice v počítači.

MŮŽE SE VÁM TAKÉ LÍBIT ▼

Komentuj ▼

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Více článků ► Software